2007

Barokní podvečery

7. cyklus koncertů staré hudby 

Les gouts réünis
aneb
ve společnosti dobrého vkusu

“…A pokud by konečně chtěli Italové a Francouzi napodobit Němce ve smíšení stylu tak, jako je Němci napodobovali v jejich stylu, mohl by být v hudbě zaveden dobrý univerzální styl.”

Takto prosazoval Johann Joseph Quantz ve svém Pokusu o návod jak hrát na příčnou flétnu tzv. smíšený styl, který z jeho pohledu představoval nejvhodnější řešení, jak sloučit to nejlepší z francouzského a italského stylu. Dominantní pozice Itálie v 18. století na evropské hudební scéně se obecně projevovala přijímáním a napodobováním hudebních forem a žánrů italského baroka ve všech ostatních zemích. Pouze ve Francii italské invazi odolávali, opírajíc se o hudební a filozofické zásady, které vetřelce stavěly v nemilost. Francouzi měli výhrady vůči extrémům až bizarním prvkům v italské hudbě, které považovali za ničivé pro dobrý vkus – le bon gout.

Celá tehdejší doba byla ve znamení plamenných diskusí a traktátů na téma dvou neslučitelných protipólů a rozdílných pojetí hudební estetiky. Nicméně našli se i tací, kteří se dokázali držet vlastního úsudku a usilovali o spojení toho lepšího z obou stylů. Pestrost různých národních stylů i onen Quantzem tolik propagovaný smíšený styl je možno vystopovat i v díle velikána barokní hudby Johanna Sebastiana Bacha, který bravurně ovládal oba styly. Aby byl obraz o národních stylech úplný, zařadili jsme do programu také zástupce anglické barokní hudby a jejich nejkrásnější operní díla.

neviditelny text

„Scapinové“

barokní improvizace na Moliérovu komedii s hudbou Lullyho a Charpentiera

Sobota 3. února 2007, 20 hodin

Herci:
Olivier Martin-Salvan (Francie)
Bastien Ossart (Francie)
Julien Cigana (Francie)

Collegium Marianum
Alena Hönigová – cembalo
Stanislav Palúch – barokní housle
Jana Semerádová – flauto traverso, dramaturg, umělecká vedoucí

neviditelny text

Pašijové rozjímání

tajemství svatého týdne v áriích J. S. Bacha, A. Lottiho a F. Contiho

Neděle 25. 3. 2007, 16.00 a 19.30 hodin

Hana Blažíková – soprán
Markéta Cukrová – alt
Tomáš Král – baryton
Collegium Marianum

neviditelny text

Perpetuum

J. S. Bach a jeho synové – nevyčerpatelná studnice inspirace

Neděle 15. 4. 2007, 19.30 hodin

Collegium Marianum
Dagmar Valentová – barokní housle
Vojtěch Semerád – barokní viola
Monika Knoblochová – cembalo
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí

neviditelny text

Tircis a Amaranta

pozvání do hudební komnaty Ludvíka XIV na šálek pravé čokolády, která se bude podávat s jeho oblíbenými kousky od pánů Hottetera a Vissého, ozdobenými šlehačkou z La Fontainových bajek

Neděle 27. 5. 2007, 19.30 hodin

Collegium Marianum
Hana Fleková – viola da gamba
Jan Krejča – teorba
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí

neviditelny text

La Serva Padrona

barokní podívaná při svíčkách, plná působivých gest a afektů
Repríza úspěšného představení barokního intermezza G. B. Pergolesiho

Neděle 9. 9. 2007, 16.00 a 19.30 hodin

Serpina – Marie Fajtová
Uberto – Tomáš Král
Vespone – Laurent Charoy (Francie)

Jean-Denis Monory
(Francie) – režie
Chantal Rousseau (Francie) – kostýmy
Collegium Marianum

Ostrov snů

árie z Purcellových a Blowových scénických děl (Fairy Qeen, Venus and Adonis, King Arthur)

Neděle 25. 11. 2007, 19.30 hodin

Hana Blažíková – soprán
Collegium Marianum

Magnificat

adventní zastavení s hudbou J. S. Bacha a J. D. Zelenky

Neděle 9. 12. 2007, 16.00 a 19.30 hodin

Tomáš Král – baryton
Collegium Marianum

neviditelny text

Vánoce v barokní Neapoli
vánoční kantáty A. Scarlattiho a Fr. Provenzaleho a oblíbené neapolské písně

Pátek 28. 12. 2007, 16.00 a 19.30 hodin

Marta Fadljevičová – soprán
Barbora Sojková – soprán
Justin Svoboda – vypravěč
Collegium Marianum