2008

Barokní podvečery

8. cyklus koncertů staré hudby 

Per sua eccelenza

Barokní skladatelé a hudbymilovná aristokracie

Výmluvný titul 8. ročníku, „Per sua eccelenza“, spojoval tématicky všechny koncerty cyklu jednotící myšlenkou – představit nejvýznamnější skladatele doby barokní, jejich mecenáše a skladby, které vznikly díky výjimečnému spojení patrona a umělce. Na komorních, orchestrálních a vokálních koncertech zazněla díla Tůmy, Bacha, Leclaira, Rameaua a Tartiniho, a na kostýmovaných scénických představeních při svíčkách rozehráli zpěváci a herci kantáty a serenaty od Händela a Caldary. Publikum mělo příležitosti slyšet vzácně uváděné skladby ve francouzském, německém a italském stylu. Krásnou hudbu doprovodili odborným a nezřídka i zábavným slovem Přemysl Vacek, Jan Balcar a Justin Svoboda. Dramaturgii koncertů a představení sestavila umělecká vedoucí souboru Collegium Marianum a flétnistka Jana Semerádová. Na základě její badatelské činnosti byly uvedeny i některé novodobé nebo české premiéry. Členové souboru Collegium Marianum ve vzájemném dialogu s jejich zahraničními hosty (Bertrand Cuiller, Cecilia Bernardini, Emiliano Rodolfi, ad.) potvrdili vysokou kvalitu souboru. S největším ohlasem se setkala scénická představení, kdy dokonalost hudebního a pěveckého provedení doprovodily kostýmy, líčení, barokní gestika.

neviditelny text

Kající žalmy
František Antonín Tůma a hrabě František Ferdinand Kinský

Neděle 25. 3. 2008, 16.00 a 19.30 hodin
Barokní knihovní sál Collegium Marianum

F. A. Tůma – duet ze Stabat Mater z Archivu Pražského hradu, Partita C dur z Českého muzea hudby, Hymnus Te lucis ante terminum z Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni a Miserere mei Deus z Hudebního archivu Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

Hana Blažíková – soprán
Marta Fadljevičová – mezzosoprán
Čeněk Svoboda – tenor
Tomáš Král – baryton

Collegium Marianum
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí

neviditelny text

Zamilovaný Kyklop
Georg Friedrich Händel a James Brydge, vévoda z Chandosu

20. dubna 2008, 16 a 19.30 hodin
Barokní knihovní sál Collegium Marianum

G. F. Händel – Acis and Galatea HWV 49 (výběr) a Apollo e Dafne HWV 122

Markéta Mátlová – Galatea / Dafne
Tomáš Král – Polypheme / Apollo
Přemysl Vacek – James Brydge, vévoda z Chandosu

Collegium Marianum
Emiliano Rodolfi – oboe primo, flauto dolce
Fréderique Brillouin – oboe secondo
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí

neviditelny text

Královské rozptýlení
Jean-Marie Leclair a princezna Anna Oranžská

18. května 2008 v 19.30 hodin
Barokní knihovní sál Collegium Marianum

Collegium Marianum
Jana Semerádová – flauto traverso, piccolo, umělecká vedoucí

neviditelny text

Violino virtuoso 
Giuseppe Tartini a hrabě Štěpán Vilém Kinský

5. října 2008 v 19.30 hodin
Barokní knihovní sál Collegium Marianum

Cecilia Bernardini – housle

Collegium Marianum
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí

neviditelny text

Rozprava múz 
Jean-Philippe Rameau a Alexandre le Riche de La Pouplinière

9. listopadu 2008 v 19.30 hodin
Barokní knihovní sál Collegium Marianum

Collegium Marianum
Bertrand Cuiller
– cembalo
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí

neviditelny text

Ve službách jeho výsosti
Johann Sebastian Bach a princ Leopold z Anhalt-Köthenu

30. listopadu 2008 v 16:00 a v 19:30
Barokní knihovní sál Collegium Marianum

J. S. Bach – Svatební kantáta „O holder Tag“ BWV 210 a Serenata „Durchlauster Leopold“ BWV 173a

Hana Blažíková – soprán
Tomáš Král – baryton

Collegium Marianum
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí

neviditelny text

Vánoce v Římě
Antonio Caldara a princ Francesco Maria Ruspoli

28. prosince 2008 v 16:00 a 19:30 
Barokní knihovní sál Collegium Marianum

A. Caldara – Vaticini di Pace (vánoční kantáta, 1712)

Justin Svoboda – Core Umano (Lidské srdce)
Hana Blažíková – Pace (Mír)
Jan Mikušek – Giustizia (Spravedlnost)
Markéta Mátlová – Amor Divino (Božská Láska)

Collegium Marianum 
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí