2012

Barokní podvečery

12. cyklus koncertů staré hudby

Královská hostina

Oslava výročí narození Fridricha II. Velikého (1712–1768), pruského krále a braniborského kurfiřta, největšího vojevůdce 18. století a nejlepšího flétnisty mezi králi.

V roce 1740, kdy byl Fridrich II. korunován pruským králem, měl za sebou dvacet let hudebních studií. Jeho velkou vášní se po setkání s flétnovým virtuózem Johannem Joachimem Quantzem stala hra na příčnou flétnu. Fridrich si najal vlastní orchestr, ve kterém hráli známí hudebníci a skladatelé jako bratři Graunové, Carl Philipp Emanuel Bach, český houslový virtuóz František Benda nebo již zmíněný Quantz, králův učitel. Ne náhodou se přihodilo právě u Fridrichova dvora, že zaujetím osobní emocionalitou se galantní styl vyvinul v tzv. Empfindsamer Stil (citový styl), někdy uváděný dokonce jako preromantismus v hudbě.

Královský koncert v Sanssouci

Slavnost na dvoře Fridricha II. Velikého s jeho hudebníky

Pondělí 5. 3. 2012, 19:30
Míčovna Pražského hradu

Tomáš Král – baryton
Collegium Marianum
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Více…

ve spolupráci se Správou Pražského hradu v rámci cyklu Hudba Pražského hradu

Sólo pro flétnu

Fridrich II. Veliký – portrét flétnisty a mecenáše

Pondělí 16. 4. 2012, 19:30
Refektář kláštera dominikánů, Jilská 7a, Praha 1

Bertrand Cuiller (Francie) – cembalo
Collegium Marianum
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Více…

s podporou Francouzského institutu v Praze a ve spolupráci s Klášterem dominikánů Praha

Super Thema Regium

Královské téma pro Bachovu Hudební obětinu

Pondělí 7. 5. 2011, 19:30
Refektář kláštera dominikánů, Jilská 7a, Praha 1

Collegium Marianum
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Více…

ve spolupráci s Klášterem dominikánů Praha

Cruda Amarilli

Monteverdiho pátá kniha madrigalů

Pondělí 5. 11. 2012, 19:30
Refektář kláštera dominikánů, Jilská 7a, Praha 1

Cappella Mariana – vokální soubor
Vojtěch Semerád – umělecký vedoucí
členové souboru Collegium Marianum

Více…

Il violino boemo

Oslava českých houslových virtuózů
(František Benda, František Jiránek, Christian Gottlieb Postel)

Úterý 4. 12. 2012, 19:30
Refektář kláštera dominikánů, Jilská 7a, Praha 1

Collegium Marianum
Lenka Torgersen a Vojtěch Semerád – housle

Více…

Klanění tří králů

Vánoce na svatovítském kůru
(Jan Dismas Zelenka, Josef Antonín Sehling)

Pátek 28. 12. 2012
Refektář kláštera dominikánů, Jilská 7a, Praha 1

Hana Blažíková – soprán
Markéta Cukrová – alt
Václav Čížek – tenor
Tomáš Král – baryton
Jaromír Nosek – bas

Collegium Marianum
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Více…

ve spolupráci s Klášterem dominikánů Praha