Barokní podvečery » Archiv » 2012 » Klanění tří králů

Klanění tří králů

Klanění tří králů

Vánoce na svatovítském kůru
(hudba Josefa Antonína Sehlinga a Jana Dismase Zelenky)

 

Pátek 28. 12. 2012, 16.30 a 19.30
Refektář kláštera dominikánů, Jilská 7a, Praha 1

Hana Blažíková – soprán
Markéta Cukrová – alt
Václav Čížek – tenor
Tomáš Král – baryton
Jaromír Nosek – bas

Collegium Marianum
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí

Josef Antonín Sehling působil ve dvorní kapele hraběte Václava Morzina a v metropolitní katedrále sv. Víta v Praze. Sehling skládal především chrámovou hudbu, v melodice byl ovlivněn Antoniem Caldarou a neapolskou školou. Díky Sehlingovi se ve sbírce hudebnin svatovítské katedrály zachovalo na 600 hudebnin, z toho 80 kontrafakt – přetextovaných italských árií. Toto období dějin české barokní hudby 1737–1757 je též nazýváno Sehlingovou érou. Sehlingův odkaz překvapí množstvím vánočních skladeb, ve kterých nezřídka používá nezvyklých nástrojových nebo pěveckých kombinací (flétna s pozounem, či offertorium o Třech králích se třemi basisty). Některé pastorely a offertoria zazněly na tomto koncertě ve světové premiéře.

Skladby Jana Dismase Zelenky zaznívaly ze svatovítského kůru často, o čemž svědčí množství dochovaných hudebnin ve sbírce Pražského hradu. Moteto Dormi nate, dormi Deus začínající podobným textem jako Sehlingova „ukolébavka“ potvrzuje, že nálada českých Vánoc se od barokní doby nijak výrazně nezměnila.

Podrobný program koncertu

Foto: Anna Chlumská

 

Koncert se konal ve spolupráci s Klášterem dominikánů Praha

Zpět na Program 2012