2013

 Barokní podvečery

13. cyklus koncertů staré hudby

Všechny cesty vedou z Říma

neviditelny te

V roce 2013 si připomínáme hned dvojí jubileum Arcangela Corelliho (1653–1713). Oslavíme je šesti koncerty, na nichž zazní jak skladby jubilanta, tak díla jeho žáků, příznivců a ctitelů. Vypravíme se do Říma, ale i do Paříže či do Hamburku, a představíme nejenom nejrůznější podoby Corelliho tvorby, ale také její ozvuky v dílech skladatelových současníků i následovníků. Houslista a skladatel Arcangelo Corelli byl jedním z prvních hudebníků, kteří se již za života stali klasiky. Nesmazatelnou stopu v hudebním umění zanechal jako tvůrce, interpret i učitel, prvenství mu nicméně náleží především díky tomu, že se proslavil výlučně instrumentální hudbou. Navíc se mu podařilo dosáhnout tiskového vydání svých děl v pečlivě revidovaných a promyšleně uspořádaných sbírkách, které byly předmětem intenzívního zájmu i po následných proměnách hudebního stylu. Corelliho profesionální život byl spjat především s Římem, kde působil ve službách švédské královny Kristýny a hudbymilovných kardinálů Pamphiljiho a Ottoboniho. Jako jeden z prvních se spolu s Alessandrem Scarlattim a Bernardem Pasquinim stal členem slavné Arkadiánské akademie. A zatímco cesty hudebníků lačných poznání italské hudby – Georg Friedrich Händel byl jedním z nich – vedly dříve či později do Říma, Corelliho skladby se z Říma rozšířily do celého světa. Šest tištěných sbírek Corelliho děl doznalo bezprostředně po vydání značného rozšíření, velké obliby a především obrovského vlivu. Stylově vytříbené kompozice jsou totiž modelovými příklady tří základních druhů instrumentální hudby: triové sonáty, sólové sonáty a concerta grossa. Triovým sonátám jsou věnovány hned čtyři sbírky, obsahující pokaždé dvanáct sonát da chiesa nebo da camera. Sólové houslové sonáty sdružuje slavný pátý opus vydaný roku 1700, přičemž tištěného vydání svých concert gross se Corelli nedožil.

Václav Kapsa

neviditelny text

JARNÍ ŘADA

Cesta do Jeruzaléma

Concerti grossi Arcangela Corelliho a Georga Friedricha Händela a výběr z oratorií Alessandra Scarlattiho, Alessandra Stradelly a Georga Friedricha Händela

Čtvrtek 14. 3. 2013, 19:30
Pražský hrad, Míčovna, Praha 1

Hana Blažíková soprán
Markéta Cukrová alt
Collegium Marianum orchestr
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

více…

neviditelny text

Do paláce múz

Barokní soirée v Clam-Gallasově paláci

Neděle 14. 4. 2013
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

Collegium Marianum
Jana Semerádová
– umělecká vedoucí

více…

neviditelny text

Corelli a jeho žáci

Alessandro Scarlatti, Pietro Locatelli, Francesco Geminiani, Giovanni Mossi, Francesco Antonio Bonporti, Arcangelo Corelli – sonáty a concerta

Úterý 28. 5. 2013, 19:30
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

Collegium Marianum
Lenka Torgersen
– nastudování

více…

 

neviditelny text

PODZIMNÍ ŘADA

Notturno di Roma

Slavnostní koncert pro římské patrony umění

Úterý 15. října 2013, 19:30
Pražský hrad, Rudolfova galerie, Praha 1

více..

neviditelny text

Do ráje nebes

Dušičkové rozjímání

Pondělí 4. listopadu 2013, 19:30
Refektár kláštera dominikánů, Jilská 7a, Praha 1

více..

neviditelny text

Dolcissimi sospiri

Ušlechtilá muka dvorské lásky v písních Giulia Cacciniho

Středa 4. prosince 2013, 19:30
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

více..

neviditelny te

Vánoce v římském paláci

Oslavy svátku Narození Páně v Palazzo Apostolico ve Vatikánu

Sobota 28. prosince 2013, 16:30 a 19:30
Refektář kláštera dominikánů, Jilská 7a, Praha 1

více..

zpět na program 2013

neviditelny te

neviditelny text