2014

Barokní podvečery

14. cyklus koncertů staré hudby

Porta Bohemica

neviditelny text

Barokní podvečery navozují původní atmosféru hudebních setkání pražské uměnímilovné společnosti počátku 18. století s cílem poodhalit nové souvislosti ve světovém repertoáru barokní hudby včetně prezentace dosud neuváděných děl. Dramaturgie čtrnáctého ročníku Barokních podvečerů se zaměří na výročí tří českých skladatelů (jarní řada) a na hudební život tří evropských metropolí baroka (podzimní řada). Cílem je představit díla českých autorů ve světle jejich nejslavnějších současníků a doložit tak výjimečnost těchto autorů v kontextu vývoje hudby 17. a 18. století.
Jarní řada byla poctou třem českým skladatelům, jejichž několikanásobné výročí jsme si v roce 2014 připomněli. Trojici Františků (František Ignác Antonín Tůma, František Xaver Richter, Heinrich Ignaz Franz Biber) spojuje podobný osud – narodili se v Čechách, kde získali hudební vzdělání, ve službách české šlechty však nezůstali dlouho a největšího uznání se jim dostalo za hranicemi Českého království. Tůmovo Stabat Mater vyniká nápady a mistrovským využitím kontrapunktu, Richter je považován za zakladatele formy smyčcového kvartetu a jeho velká díla obdivoval sám Mozart. Sláva Biberova houslového mistrovství se rozšířila do celé Evropy.

neviditelny text

neviditelny text

JARNÍ ŘADA

Kapelník a císařovna

František Ignác Antonín Tůma – mezi Prahou a Vídní

Pondělí 24. března 2014, 19:30
Kostel sv. Šimona a Judy, Praha 1

Hana Blažíková – soprán
Markéta Cukrová – alt
Václav Čížek – tenor
Jaromír Nosek – bas

Collegium Marianum
Lenka Torgersen – housle, koncertní mistr,
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí

více…

neviditelny text

neviditelny text

U bran klasicismu

František Xaver Richter a Jean Philippe Rameau

neděle 27. dubna 2014, 19:30
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

Barbara Maria Willi – cembalo
Collegium Marianum
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí

více…

neviditelny text

neviditelny text

Mensa sonora

Heinrich Ignaz Franz Biber aneb Hudební hostina s českými houslisty

úterý 3. června 2014, 19:30
Refektář kláštera dominikánů, Jilská 7a, Praha 1

Collegium Marianum
Lenka Torgersen – housle, nastudování
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí

více…

 

neviditelny text

PODZIMNÍ ŘADA

Drážďanské nokturno

Koncerty a ouvertury pro věhlasný drážďanský orchestr

Pondělí 20. října 2014, 19:30
Letní refektář Strahovského kláštera, Strahovské nádvoří, Praha 1

Collegium Marianum – orchestr
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí
Lenka Torgersen – koncertní mistr

více…

neviditelny text

neviditelny text

Italské nebe

Hudba renesanční Prahy

Úterý 25. listopadu 2014, 19:30
Refektář kláštera dominikánů, Jilská 7a, Praha 1

Cappella Mariana
Vojtěch Semerád – tenor, umělecký vedoucí
Collegium Marianum
Jana Semerádová – flétny, umělecká vedoucí

více…

neviditelny text

neviditelny text

České Vánoce

Pastýřská hra o narození Páně s loutkami a pastorelami

Neděle 28. prosince 2014, 16:30 a 19:30
Městská divadla pražská – Divadlo Rokoko,
Václavské náměstí 38, Praha 1 (vchod z pasáže Rokoko)

Hana Blažíková & Barbora Kabátková (Sojková) – soprán
Buchty a loutky – loutky
Collegium Marianum – hudba
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

více…