2015

Barokní podvečery

15. cyklus koncertů staré hudby

Šlechtic mezi nebem a zemí

Dramaturgie patnáctého ročníku Barokních podvečerů se zaměřila na významný fenomén českého hudebního života v baroku – šlechtice-mecenáše a šlechtice-umělce – a představila hudbu mistrů, kteří působili v kapelách při aristokratických sídlech nebo u panovnického dvora. Do světa barokního šlechtice daly nahlédnout setkání s hudbymilovným hrabětem Šporkem a hrabětem Morzinem, ale také sladkobolné písně rytíře z Otradovic, výstup na Parnas s Palestrinou a Fuxem či komické kousky Jeana-Baptisty Lullyho, Michela Corretta a André Campry.

 

JARNÍ ŘADA

BACHOVY KANTÁTY

Lipské kantáty a Missa brevis pro hraběte Františka Antonína Šporka

Úterý 24. března 2015, 19:30
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

LA CAPILLA REAL DE MADRID – vokální a instrumentální soubor
sólisté:
Inma Férez – soprán
Marta Infante – alt
Ariel Hernández – tenor
Mario Villoria – bas
Oscar Gershensohn – umělecký vedoucí, dirigent
&
COLLEGIUM MARIANUM – vokální a instrumentální soubor
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

více..

neviditelny text

BOEMO VIRTUOSO

Slavná kapela hraběte Morzina

Čtvrtek 23. dubna 2015, 19:30
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

COLLEGIUM MARIANUM
Lenka Torgersen – sólové housle
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

více..

neviditelny text

CONCERTO COMIQUE

Koncert à la française pro pobavení šlechty i měšťanů

Úterý 9. června 2015, 19:30
Refektář kláštera dominikánů, Jilská 7a, Praha 1

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Lenka Torgersen – koncertní mistr

více..

PODZIMNÍ ŘADA

GRADUS AD PARNASSUM

Starý styl v nové epoše

Pondělí 12. října 2015, 19:30
Strahovský klášter, Letní refektář, Strahovské nádvoří 1, Praha 1

CAPPELLA MARIANA – vokální soubor
COLLEGIUM MARIANUM – instrumentální soubor
CAPELLA ORNAMENTATA – soubor dechových nástrojů

více..

 

LILIUM MEZI TRNÍM

Rytíř Adam Michna z Otradovic a jeho současníci

Čtvrtek 19. listopadu 2015, 19:30
Klementinum, Zrcadlová kaple, Mariánské nám. 5, Praha 1

HANA BLAŽÍKOVÁ – soprán

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí

více..

 

IN NATALI DOMINI

Vánoční pastorale na vídeňském dvoře a v pražské katedrále

Pondělí 28. prosince 2015, 19:30
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

Hana Blažíková – soprán
Markéta Cukrová – alt
Tomáš Lajtkep – tenor
Jaromír Nosek – bas

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí
Lenka Torgersen – koncertní mistr

více..

neviditelny text