Barokní podvečery » Archiv » 2015 » Bachovy kantáty

Bachovy kantáty

BACHOVY KANTÁTY

Lipské kantáty a Missa brevis pro hraběte Františka Antonína Šporka


Úterý 24. března 2015, 19:30

kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

LA CAPILLA REAL DE MADRID – vokální a instrumentální soubor
sólisté:
Inma Férez – soprán
Marta Infante – alt
Ariel Hernández – tenor
Mario Villoria – bas
Oscar Gershensohn – umělecký vedoucí, dirigent
&
COLLEGIUM MARIANUM – vokální a instrumentální soubor
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

 

Program koncertu

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Mache dich, mein Geist, bereit, kantáta BWV 115
Es ist das Heil uns kommen her, kantáta BWV 9
Missa in A, BWV 234

Významný mecenáš umění přelomu 17. a 18. století hrabě František Antonín Špork je jednou z nejzajímavějších postav českého baroka. Vedle řady zakladatelských počinů, k nimž patřil například zámek Kuks, který nebyl vystavěn jen jako okázalá rezidence a zábavné lázně, ale zahrnoval také duchovní a charitativní záměr, se hrabě Špork zasloužil o rozvoj hudebního umění. Během návštěvy ve Versailles se natolik zhlédl ve zvuku lesního rohu, že nástroj přivezl do Čech, čímž výrazně přispěl k pozdějším úspěchům českých hornistů v celé Evropě. Založil první stálou operní scénu v Českém království a byl dokonce ve styku s Johannem Sebastianem Bachem, jehož „malé“ mše (mezi něž patří také mše A dur) pravděpodobně vznikly na Šporkovu objednávku a byly také provedeny na hraběcím zámku v Lysé nad Labem. Přes časté rozepře s „duchovní vrchností“ odráží život hraběte Šporka – tohoto vpravdě křesťanského rytíře (Miles christianus) – ideál šlechtice ztělesňujícího vyrovnaný přístup k životu a smrti, zábavě a rozjímání.

foto: Petra Hajská


Koncert se konal ve spolupráci se Symfonickým orchestrem
hl. m. Prahy FOK
a s laskavou podporou Acción Cultural Española AC/E

Print

zpět na Archiv 2015