Barokní podvečery » Archiv » 2015 » Boemo virtuoso

Boemo virtuoso

BOEMO VIRTUOSO

Slavná kapela hraběte Morzina

Čtvrtek 23. dubna 2015, 19:30
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

COLLEGIUM MARIANUM
Lenka Torgersen – sólové housle
Vojtěch Semerád – housle
Andreas Torgersen – viola
Jan Krejča – teorba
Hana Fleková – violoncello
Sebastian Knebel – cembalo
Jana Semerádová – flauto traverso, um. vedoucí

neviditelny text

Program koncertu

František Jiránek (1698–1778)                
Concerto per il flauto traverso in D (novodobá premiéra)

Johann Georg Orschler (1698–1767/70)
Trio per due violini e basso continuo

Johann Friedrich Fasch (1688–1758)

Sonata a flauto traverso, violino, violoncello e cembalo in D, FaWV N:D1

přestávka

František Ignác Antonín Tůma (1704–1774)
Partita a 4 in re minore

Josef Antonín Gurecký (1709–1769)
Sonata in D „fatta a Dresda“

Antonio Vivaldi (1678–1741)                       
Concerto per il flauto traverso Il Gran Mogol, RV 431a

Program Boemo virtuoso představí další nově objevené skladby hudebníků pražské šlechtické kapely hraběte Václava Morzina, šlechetného patrona výtvarného umění a hudby. Pro Morzinovu kapelu vznikaly vedle ouvertur či sólových koncertů také kvartety a komorní koncerty. Právě taková hudba mohla zaznívat v hraběcím předpokoji, v podání těch nejlepších z jeho hudebníků. Johann Georg Orschler byl nejdříve pážetem u hraběte Žerotína, pak v Praze u hraběte Morzina a působil též v Brně a Olomouci u hudbymilovných hrabat v Holešově z Rottalu. Také František Jiránek je spjat s hrabětem Morzinem. Narodil se totiž na morzinském panství v Lomnici nad Popelkou, kde od mládí sloužil jako páže a později byl dokonce vyslán na dva roky do Benátek, aby se vyškolil u Antonia Vivaldiho, Morzinova „Maestro di Musica in Italia“.


Koncert se konal ve spolupráci s Archivem hl. m. Prahy

zpět na Archiv 2015