Barokní podvečery » Archiv » 2015 » Lilium mezi trním

Lilium mezi trním

LILIUM MEZI TRNÍM

Rytíř Adam Michna z Otradovic a jeho současníci


Čtvrtek 19. listopadu 2015, 19:30

Klementinum, Zrcadlová kaple, Mariánské nám. 5, Praha 1

HANA BLAŽÍKOVÁ – soprán

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí
Lenka Torgersen a Vojtěch Semerád – housle
Kateřina Ghannudi – barokní harfa
Hana Fleková – viola da gamba
Jan Krejča – teorba
Sebastian Knebel – cembalo

Zrcadlová kaple, Klementinum


Program koncertu

Adam Michna z Otradovic (cca 1600 – 1676)
Svaté lásky labirynth – „Ach, ach, nevím kudy kam“*

Girolamo Frescobaldi (1583–1643)
Inno Ave Maris Stella (Il secondo libro di Toccate, 1637)

Adam Michna z Otradovic
O očišťování blahoslavené Panny Marie – „Opět veselost, Panenko“

Vincenzo Albrici (1631–1690/96)
Sonata a due violini in D
Adagio, Allegro, Vivace, Adagio, Vivace, Adagio Da Capo

Giovanni Girolamo Kapsperger (cca 1580 – 1651)
Toccata in g

Claudio Monteverdi (1567–1643)
O Maria Virgo (Salve Regina primo, Selva morale, 1641)

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704)
Růžencová sonáta „Annuntiatio“
Praeludium, Variatio, Finale

Adam Michna z Otradovic
Archanjelské Ave. Druhá píseň o Zvěstování Panny Marie –
„Poslyšte a podivte se, jaké jest to veselí“

Utrpnost křesťana s Rodičkou Boží pod křížem –
„Stála Matka litující“

Alessandro Stradella (1639–1682)
Sinfonia a tre
Grave, Allegretto, Grave, Allegro

Adam Michna z Otradovic
Mariánský milovník – „Maria, Boží Matičko“

Giovanni de Macque (1548/50–1614)
Consonanze Stravaganti

Adam Michna z Otradovic
Mariánský rytíř – „Z celého srdce miluji, tebe, Maria, miluji“

Johann Heinrich Schmelzer (1620/23–1680)
Baletti
Aria 1, Aria 2 (Bergamasco – Canario – Gavotte – Saraband), Aria 3

Adam Michna z Otradovic
Utrpná s Kristem – „Tak tedy, lásko jediná“

Giovanni Girolamo Kapsperger
Preludium in g

Adam Michna z Otradovic
Staročeská třidcatina aneb slavnost Nanebevzetí Panny Marie –
„Radůjte se, ó Čechové“

* Všechny skladby Adama Michny z Otradovic pocházejí ze sbírky Česká mariánská muzika.


Koncert se konal s laskavou podporou Národní knihovny

Zpět na Program 2015