2016

Barokní podvečery

16. cyklus koncertů staré hudby


Nebeský hrad

Základní osou programu 16. ročníku Barokních podvečerů je tvorba Johanna Sebastiana Bacha coby nevyčerpatelné studnice hudební inspirace. Bachovo dílo bude představeno v celé své rozmanitosti a ve spojení s hudbou skladatelových italských, německých a českých protějšků. Široká bude také škála uváděných žánrů – vedle Bachových kantát, koncertů, ouvertur, motet a mše zazní také jeho sólové sonáty a partity.


JARNÍ ŘADA


CHVALOZPĚV

Kantáta Ich habe genug J. S. Bacha a árie z Brockesových pašijí
G. F. Händela a G. Ph. Telemanna pro soprán a orchestr

 
Úterý 8. března 2016, 19.30
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1
 
Hana Blažíková – soprán
 
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – umělecká vedoucí, flauto traverso
Lenka Torgersen – koncertní mistr
 
více…
 

ITALSKÝ KONCERT

Virtuózní koncerty Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha,
Giuseppe Tartiniho, Františka Jiránka

 
Čtvrtek 14. dubna 2016, 19.30
Klementinum, Zrcadlová kaple, Praha 1
 
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – umělecká vedoucí, flauto traverso
Lenka Torgersen – koncertní mistr
 
více…
 

SÓLO

Sonáty Johanna Sebastiana Bacha pro tři královské nástroje
 
Středa 11. května 2016, 19.30
Refektář kláštera dominikánů, Jilská 7a, Praha 1
 
Jana Semerádová – flauto traverso
Lucile Boulanger – viola da gamba (Francie)
Erich Traxler – cembalo (Rakousko)
 
více…
 
 

PODZIMNÍ ŘADA

 

FRANCOUZSKÁ OUVERTURA

Bachovy a Telemannovy ouvertury a suity
 
Středa 26. října 2016, 19.30
Lichtenštejnský palác, Sál Martinů, Malostranské nám. 13, Praha 1
 
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – umělecká vedoucí, flauto traverso
Lenka Torgersen – koncertní mistr
 
více…
 
 
Adventní koncerty

NĚMECKÁ MOTETA

Odkaz německé tradice v motetech J. S. Bacha
 
Středa 30. listopadu 2016, 19.30
Čtvrtek 1. prosince 2016, 19.30

Klementinum, Zrcadlová kaple, Praha 1
 
CAPPELLA MARIANA
Vojtěch Semerád – umělecký vedoucí
Sebastian Knebel – varhany
 
více…
 
 
Vánoční koncert

Ó, SLADKÁ ÚTĚCHO

Vánoční kantáty J. S. Bacha a Magnificat G. Ph. Telemanna
 
Čtvrtek 29. prosince 2016, 19.30
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1
 
Hana Blažíková – soprán
Markéta Cukrová – alt
Tomáš Lajtkep – tenor
Martin Schicketanz – baryton
 
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – umělecká vedoucí, flauto traverso
Lenka Torgersen – koncertní mistr
 
více…