2017

Barokní podvečery

17. cyklus koncertů staré hudby

 

Zpívající zeměpis

Kdybychom v době barokní cestovali po evropských zemích, všimli bychom si, že měly v tom čase mnoho společného, a přesto se každá z nich vyznačovala řadou nezaměnitelných rysů. Z Itálie zbytek Evropy přebíral nejvíce uměleckých podnětů, ať už šlo o základní orientaci barokní expresivní estetiky, nebo o nové hudební formy, či o samotné hudebníky. Naproti tomu z Francie, reprezentované Versailles, se nikomu jinam nechtělo a jen několik francouzských hobojistů se dalo zlákat vysokými honoráři u saského dvorního orchestru v Drážďanech. Ještě méně hudby přebírala kontinentální Evropa z Anglie - snad i proto, že angličtí hudebníci málokdy cestovali.
Směřování bylo opačné: bohatý Londýn a tamní hudební radovánky přilákaly mnoho kontinentálních hudebníků, včetně takových tvůrčích gigantů jako byl Georg Friedrich Händel, jehož nádherná hudba zazní při zahájení letošních Barokních podvečerů společně s fascinující hudbou rodilého ostrovana Henriho Purcella. Druhý koncert jarní řady nás přenese do srdce Evropy, do Drážďan, kde působil skladatel Heinrich Schütz. V jeho díle se výrazně odráží italský vliv, a to zvláště vliv Benátčanů Gabrieliho a Monteverdiho. V mnoha suitách a ouverturách Georga Philippa Telemanna nalezneme charakteristické kusy geniálně ilustrující národy, místa či obyvatele. Zásluhou muzikologa Adolfa Hoffmanna, který v 60. letech minulého století shromáždil do sbírky Klingende Geographie (Znějící zeměpis) Telemannovy „tance celé zeměkoule“, si můžeme udělat představu o tom, jak vypadaly charakteristické lidové tance nejen z Evropy (mimo jiné hanácký tanec Hanasky nebo Hanaquoise), ale i z jiných světadílů.

 

JARNÍ ŘADA

ORPHEUS BRITANNICUS
Velikáni ostrovní říše Henry Purcell a Georg Friedrich Händel

Pondělí 20. února 2017, 19 hodin
Pražský hrad, Lobkowiczký palác, Jiřská 3, Praha 1

Robyn Allegra Parton - soprán

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová
– umělecká vedoucí, flauto traverso

více...

Vstupenky: 750 / 600 Kč

JANOVY PAŠIJE
Velkopáteční rozjímání Heinricha Schütze

Úterý 28. března 2017, 19.30
Středa 29. března 2017, 19.30
Klementinum, Zrcadlová kaple, Mariánské nám. 5, Praha 1

CAPPELLA MARIANA
Vojtěch Semerád – umělecký vedoucí
Sebastian Knebel – varhany

více...

Vstupenky: 500 / 400 Kč

 

ZPÍVAJÍCÍ ZEMĚPIS
Cestopisné pasticcio ze suit a ouvertur Georga Philippa Telemanna

Středa 26. dubna 2017, 19.30
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

COLLEGIUM MARIANUM
Lenka Torgersen – barokní housle, nastudování
Jana Semerádová – umělecká vedoucí, flauto traverso

více...

Vstupenky: 500 / 400 Kč

PODZIMNÍ ŘADA

HANACCO AMERICANO
Cesta do Jižní Ameriky a zpět

Čtvrtek 26. října 2017, 19.30 hodin
Klementinum, Zrcadlová kaple, Mariánské nám. 5, Praha 1

Maria Christina Cleary  – španělská harfa

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová
– flétny, umělecká vedoucí

více...

Vstupenky: 550 / 450 Kč

ACIS A GALATEA
Pastorální opera G. F. Händela HWV 49a (1718)

Neděle 26. listopadu 2017, 18.30
Městská divadla pražská – Divadlo ABC, Vodičkova 28,
pasáž U Nováků, Praha 1

Patricia Janečková – Galatea (soprán)
Benedikt Kristjánsson – Acis (tenor)
Patrick Grahl – Damon (tenor)
Tomáš Král – Polyphemus (baryton)
Tomáš Lajtkep – Coridon (tenor)

COLLEGIUM MARIANUM – orchestr
BUCHTY A LOUTKY – loutkoherecká společnost

Jana Semerádová – hudební nastudování, umělecké vedení
Vít Brukner – režie

více...

Vstupenky: 700 / 550 Kč

 

ŠALMAJE PASTÝŘŮ
Vánoční kantáty a písně od Neapole po Versailles

Čtvrtek 28. prosince 2017, 19.30
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1

Hana Blažíková – soprán
Barbora Kabátková – soprán
Tomáš Lajtkep – tenor
Vojtěch Semerád – tenor
Jaromír Nosek – bas

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí
Lenka Torgersen – koncertní mistr

více...

Vstupenky: 600 / 450 / 350 Kč