© Petra Hajská
Termíny

Termíny podzimní řady
Barokních podvečerů 2023

16. října 2023, 19 hodin
Klášter dominikánů, Barokní refektář, Praha 1

Les amis

Soirée u Telemannových pařížských přátel
G. Ph. Telemann, J.-P. Guignon, A. Forqueray, F. Francœur

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

6. listopadu 2023, 19 hodin
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Praha 6
Fantasie
G. Ph. Telemann, S. L. Weiss, J. M. Leclair, M. Marais

Jana Semerádová – flauto traverso
David Bergmüller – barokní loutna
Christoph Urbanetz – viola da gamba

30. prosince 2023, 19 hodin
kostel sv. Šimona a Judy, Praha 1
Puer natus
Vánoční kantáty J. S. Bacha a G. Ph. Telemanna

Hana Blažíková – soprán
Lucie Netušilová Karafiátová – alt
Ondřej Holub – tenor
Jaromír Nosek – bas
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Lenka Torgersen – koncertní mistr

 

 

 

BP_banner_na-vysku_jako-letak

Zahájení prodeje vstupenek:

18. září 2023