Partners

Baroque Soirées are kindly supported by

Main project partner

Main media partner

Project partners

Klášter dominikánů Praha

Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Logo_PhD_nabile-small

Media partners