Partneři

Barokní podvečery se konají s laskavou finanční podporou

Soubor Collegium Marianum v roce 2021 realizuje koncertní činnost s podporou

Hlavní partner

Hlavní mediální partner

Partneři

Klášter dominikánů Praha

Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Mediální partneři