O nás

Pořadatel

Collegium Marianum - Týnská škola

Vodičkova 700/32, Praha 1

info@collegiummarianum.cz

+420 224 229 462

 

Informace o vstupenkách

Tel.: +420 731 448 346, +420 224 229 462
E-mail: vstupenky@collegiummarianum.cz

 

 

Barokní podvečery
cyklus koncertů staré hudby

Collegium Marianum, špičkové těleso v oblasti interpretace staré hudby, zahajuje 19. sezónu úspěšného koncertního cyklu Barokní podvečery. Uměleckým garantem koncertů je fenomenální hráčka na barokní příčnou flétnu, muzikoložka a umělecká vedoucí souboru Jana Semerádová. Tematicky zaměřená dramaturgie a úzká návaznost na architektonické památky Prahy řadí cyklus k nejoriginálnějším hudebním projektům metropole. Koncerty se konají v sálech, které stylově i akusticky odpovídají charakteru uváděné historické hudby. Program cyklu nabízí známé i dosud málo uváděné hudební skvosty minulosti, a to ve špičkové interpretaci na dobové nástroje.

Collegium Marianum
centrum historických umění

 
Již 25 let přispívá centrum historických umění Collegium Marianum k zachování národního a evropského kulturního dědictví a ke kultivaci a orientaci české společnosti. Veškeré působení instituce je inspirováno respektem ke kulturnímu odkazu našich předků.
 
Collegium Marianum je přední a dnes nejdéle působící institucí, která systematicky přispívá k rozšiřování nabídky hudebního vzdělávání v tomto oboru, ale také k rostoucímu zájmu a poučenosti široké veřejnosti. Téměř stoprocentní návštěvnost většiny pořádaných akcí a nadšené ohlasy u publika i odborné kritiky ukazují, že dlouhodobá a takto cílená snaha „vzdělávat uměním“ má svůj nesporný význam ve formování obecného kulturního povědomí.
 
Vedle pravidelného koncertního cyklu (Barokní podvečery, od r. 2001) pořádá mistrovské kurzy se zahraničními lektory, ale také dílny staré hudby pro děti (PICOLLI) a zaštiťuje činnost souborů Collegium Marianum a Cappella Mariana, jež oba patří k současné evropské interpretační špičce.