O nás

Pořadatel

Collegium Marianum - Týnská škola

Vodičkova 700/32, Praha 1

info@collegiummarianum.cz

+420 224 229 462

 

Informace o vstupenkách

Tel.: +420 731 448 346, +420 224 229 462
E-mail: vstupenky@collegiummarianum.cz

 

 

Barokní podvečery
cyklus koncertů staré hudby

Collegium Marianum, špičkové těleso v oblasti interpretace staré hudby, zahajuje 22. sezónu úspěšného koncertního cyklu Barokní podvečery. Uměleckým garantem koncertů je fenomenální hráčka na barokní příčnou flétnu, muzikoložka a umělecká vedoucí souboru Jana Semerádová. Tematicky zaměřená dramaturgie a úzká návaznost na architektonické památky Prahy řadí cyklus k nejoriginálnějším hudebním projektům metropole. Koncerty se konají v sálech, které stylově i akusticky odpovídají charakteru uváděné historické hudby. Program cyklu nabízí známé i dosud málo uváděné hudební skvosty minulosti, a to ve špičkové interpretaci na dobové nástroje.

Collegium Marianum
centrum historických umění

 
Již 30 let přispívá centrum historických umění Collegium Marianum k zachování národního a evropského kulturního dědictví a ke kultivaci a orientaci české společnosti. Veškeré působení instituce je inspirováno respektem ke kulturnímu odkazu našich předků.
 
Collegium Marianum je přední a dnes nejdéle působící institucí, která systematicky přispívá k rozšiřování nabídky hudebního vzdělávání v tomto oboru, ale také k rostoucímu zájmu a poučenosti široké veřejnosti. Téměř stoprocentní návštěvnost většiny pořádaných akcí a nadšené ohlasy u publika i odborné kritiky ukazují, že dlouhodobá a takto cílená snaha „vzdělávat uměním“ má svůj nesporný význam ve formování obecného kulturního povědomí.
 
Vedle mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby (od roku 2000) a pravidelného koncertního cyklu Barokní podvečery (od roku 2001) pořádá mistrovské kurzy se zahraničními lektory, ale také dílny staré hudby pro děti (PICOLLI) a zaštiťuje činnost souborů Collegium Marianum a Cappella Mariana, jež oba patří k současné evropské interpretační špičce.