Ohlasy v médiích

Collegium Marianum přináší publiku objevná díla, ale i „obyčejnou“ radost.

Klasika Plus, 30. prosince 2021, Josef Zedník

Živý koncert Collegia Mariana je vždy krásným zážitkem a pro vstřícného posluchače se obvykle nabízí pouze otázka, jestli bude odcházet spokojen, pohlazen na duši anebo přímo elektrizován a nadšen.

Harmonie online, 16. října 2020, Marc Niubò

Barokní podvečery souboru Collegium Marianum sympaticky pokračují ve své programové linii, v níž objevují pro posluchače další a další „zákoutí“ staré hudby a dokážou je dát do zajímavých kontextů. To vše při vytříbené interpretaci.

OperaPlus, 19. března 2019, Helena Havlíková

Dramaturgie koncertů dokáže pod atraktivním titulkem poskládat hudební rarity i známé kusy tak, aby to celé mělo spád a dávalo smysl.

Opera PLUS, 7. března 2019, Dita Hradecká

Koncert sám byl zdrojem tak libých pocitů, že mohl trvat věčně, alespoň pokud jde o publikum.

OperaPLUS, 21. 2. 2017, Eva Polívková

Dramaturgii dodává této hře světel opět umělecká vedoucí souboru Jana Semerádová, s jejímž výběrem se publikum dostává mnohdy na velmi dobrodružné historické výpravy.

Opera PLUS, 15. 4. 2016, Dina Šnejdarová

2023

Vynikající souhra pak dala obzvláště vyniknout prolévání různých částí, kdy hráči jednak krásně vynášeli pasáže s několika různými melodickými linkami a pak sehranou artikulací zahráli náhlý přechod k jednotné části.

Klasika Plus, 24. 4. 2023, Maxmilián Pilmaier

 

Poctivé reakce členů souboru nakoncertní mistryni Lenku Torgersen a její hudební vedení – dynamická irytmická souhra všech členů ansámblu, hra s neuvěřitelnou lehkostí navzdoryobtížnosti a vysokým požadavkům autora. Úroveň byla hned zkraje velmivysoká, i eventuální odpůrce hudby baroka snad musel uznat minimálně to, žetato hudba může být zábavná. Ta tempa a těch kontrastů!

Opera Plus, 23. 4. 2023, Daniel Pinc

2022

Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové přitom dokazuje, že je mu stejně vlastní jak interpretační bravura, tak neokázalá (ale rovněž působivá) prostota. Nejinak tomu bylo i letos.

Opera Plus, 2. 1. 2023, Jan Venclík

 
Umělci mši přednesli kultivovaně, čistě, hlasy se krásně pojily, byl to balzám na duši.

Klasika Plus, 13. 10. 2022, Josef Zedník

 
Při mé první ReflexiPlus Collegia Mariana jsem použil titulek: „Kam nemůže slunce, tam pozvěte Collegium Marianum“. Na čtvrtečním koncertě se mi do hlavy vedrala nová myšlenka: „Máš-li šanci být šťastný, udělej to! Běž na Collegium Marianum.“

Klasika Plus, 22. dubna 2022, Josef Zedník

 
Semerádová stvrdila, že patří mezi nejlepší: každý tón si vychutnala a hýčkala, přičemž jako by skrze svůj nástroj vyprávěla příběh. Obzvlášť v tom je stále lepší. Chvíli je něžnou vílou, chvíli vášnivou hrdinkou, a nikdy to není křeč. V tom ji zase z jiného úhlu doplňuje houslistka a koncertní mistr Lenka Torgersen, jejíž klidná síla dodává hudebním obrazům další barvy.

časopis Harmonie, 23. 4. 2022, Dina Šnejdarová

2021

Pastorale souboru Collegium Marianum udělalo tečku za letošním cyklem Barokních podvečerů, a musím říci, že velmi pěknou. Musím pochválit dramaturgii ansámblu, a to nejen pro tento koncert. Collegium Marianum přináší publiku objevná díla, ale i „obyčejnou“ radost. Děkuji!

Klasika Plus, 30. prosince 2021, Josef Zedník

 
Cappella Mariana vystoupila v silné, kompaktní, zvukově vyrovnané sestavě. Všichni interpreti jsou ansámblovými pěvci se zkušenostmi z řady domácích, popřípadě i zahraničních souborů.

Opera Plus, 10. října 2021, Jan Venclík

Toto dílo je zcela mimořádné a Collegium Marianum ho předneslo s naprostou bravurou, jistotou a nadhledem. Bylo úžasné sledovat výkony Lenky Torgersen, která frázovala, klenula široké oblouky hudby a inspirovala tak ostatní členy ansámblu, že v několika momentech dílo vyznívalo skoro symfonicky.

Klasika Plus, 17. června 2021, Josef Zedník

 

2020

Živý koncert Collegia Mariana je vždy krásným zážitkem a pro vstřícného posluchače se obvykle nabízí pouze otázka, jestli bude odcházet spokojen, pohlazen na duši anebo přímo elektrizován a nadšen.

Harmonie online, 16. října 2020, Marc Niubò

 

Zpěvačky patří díky svým stylově padnoucím hlasům a skvělé vokální technice k nejvyhledávanějším jménům pro koncerty hudby 17. a 18. století. Navíc se jejich hlasy také skvěle pojí, jak jsme mohli dnes posoudit v nejednom duetu (úžasnou barvou zvuku jsem se kochala zvláště v části „Tui Nati vulnerati“).

Opera Plus, 7. října 2020, Kateřina Pincová

 

Už v této první skladbě si posluchač potvrdil, že tento soubor má správně zařazen pod nálepku vysoké technické vyspělosti jednotlivých hráčů i jejich vzájemné sehranosti, a po zbytek koncertu se toto povědomí snad ještě umocnilo.

OperaPlus, 18. září 2020, Kateřina Pincová

 

2019

Milý a opravdu vánoční. A se samozřejmostí muzikantsky stoprocentní. Přesně takový byl koncert, který Collegium Marianum v rámci svých pražských Barokních podvečerů umístilo do kostela svatých Šimona a Judy.

KlasikaPlus, 30. 12. 2019, Petr Veber

 

Fenomenální houslistka Lenka Torgensen projevila i dokonalý smysl pro stavbu koncertního programu a schopnost vylovit ty pravé hudební perly dosud nevídané krásy. I když nešlo o novodobé premiéry, výraz „neprávem opomíjené“ byl pro většinu čísel zcela na místě.

Harmonie online, 21. 10. 2019, Eva Polívková

 

Centrální osobností večera byla již zmíněná houslistka (Lenka Torgersen).
Hrála technicky suverénně (skvělá práce obou rukou), citlivě k charakteru často skutečně trochu výstředních kousků, navýsost stylově a k tomu všemu s permanentním citovým zaujetím. Její výkon bych postavil na roveň nejlepším barokním houslistům Evropy.

Harmonie online, 31. března 2019, Luboš Stehlík

 

Píše-li se na webu souboru Collegium Marianum, že Barokní podvečery patří k „nejoriginálnějším hudebním projektům metropole“, není to vychloubání, ale konstatování faktu. Dramaturgie koncertů dokáže pod atraktivním titulkem poskládat hudební rarity i známé kusy tak, aby to celé mělo spád a dávalo smysl. A publikum na to slyší.

OperaPlus, 7. března 2019, Dita Hradecká

 

Koncert měl skvělé parametry v dramaturgii i v interpretaci.
Ozdobou večera byla nejen hra Jany Semerádové, střídající tři různé dobové flétny, ale rozhodujícím způsobem také hlas belgické sopranistky Lore Binon, křišťálově čistý, přesný a příjemný, držící se mimořádně pěkně stylu.

KlasikaPlus.cz, 5. března 2019, Petr Veber

 

Celý večer měl sympatický laskavý humor a velký kus hudební objevnosti, protože ani Kantáta o kávě se nahraje často a ostatní díla už vůbec ne. Všechno skvěle pasovalo dohromady a orchestru Collegium Marianum jako by dodávala ducha a vnitřní soudržnost flétna umělecké vedoucí Jany Semerádové. Bylo to o tom, jak kouzlu kávy podléhají všechny národy, ale každý tomu přece jen dá trochu jiného ducha. A program koncertu byl perfektně vypraven jak dvojjazyčnými texty kantát, tak průvodním textem Jany Frankové.

Harmonie online, 7. března 2019, Jindřich Bálek

 

Barokní podvečery souboru Collegium Marianum sympaticky pokračují ve své programové linii, v níž objevují pro posluchače další a další „zákoutí“ staré hudby a dokážou je dát do zajímavých kontextů. To vše při vytříbené interpretaci.

OperaPlus, 19. března 2019, Helena Havlíková

2018

Dialogus inter Angelos et Pastores, dílo, jakkoli hodnotné, by patrně nepůsobilo jako vyvrcholení celého programu, kdyby mu nebylo tak důmyslně pomoženo. Jednoduché, ale působivé světelné efekty, jevištní pohyb, náznakový tanec, vyvýšení anděla na kazatelnu skutečného kostela, to vše zajistilo vedle pastvy pro uši i pastvu pro oči.

Harmonie online, 30. 12. 2018, Eva Polívková

 

Vyzdvihnu zde především sugestivní výkony flétnistky Jany Semerádové a houslistky Lenky Torgersen, které byly podpořeny citlivou doprovodnou hrou cembalisty Ericha Traxlera a violoncellisty Petra Hamouze.

Harmonie online, 16. 11. 2018, Lucie Hradilová

 

Z koncertu jsem odcházela s přáním mít klíč od tohoto domu francouzské barokní hudby a smět se tam vracet. Věřím, že jsem nebyla v publiku sama a že se ještě v podání Collegia Mariana dočkáme podobných svěžích a obohacujících pohledů do hudební minulosti Francie.

Harmonie online, 11. 10. 2018, Lucie Hradilová

 

Orchestr v jednotně černém oblečení se v průběhu večera přeskupoval jako stíny v odlesku slavnostního ohňostroje a přesouval se po jevišti - vyjma skupiny basso continuo - tak, aby s tanečnicí tvořil vzájemně se ovlivňující symbiotický útvar. Činil tak s elegancí postrádající křiklavou teatrálnost, která by tomuto souboru neslušela a do které se naštěstí nenutí.

Harmonie online, 4. 5. 2018, Dina Šnejdarová

 

Cappella Mariana v prostorách kostela sv. Salvátora v Klášteře sv. Anežky České navodila úchvatným způsobem meditativní plynutí renesanční polyfonní hudby, a to mj. i excelentní intonací. Jejich působivé závěry skladeb v kontrastu s následným tichem nechávaly v člověku příjemně doznít spirituální a povznášející atmosféru, kterou tato hudba v sobě nese.

Harmonie online, 12. 4. 2018, Lucie Hradilová

 

U renomovaného souboru Collegium Marianum se můžete spolehnout, že i méně známí či zapomenutí skladatelé budou uvedeni právem a nezůstanou ve stínu slavnějších jmen.

OperaPlus, 16. 3. 2018, Eva Polívková

2017

Jako vždy objevná dramaturgie namíchala pestrou paletu árií a duetů z kantát i samostatných písní a orchestrálních předeher a meziher převážně tanečního charakteru.

Nebyl by to italský repertoár a nebylo by to Collegium Marianum, kdyby nezařadilo i hravé prvky a nevyužilo herecký potenciál svých členů. Protiváhu k časté oslavě Boha a ještě častější oslavě Panny Marie tvořil svět neapolských rybářů.

OperaPLUS, 29. prosince 2017, Eva Polívková

 

Loutkový soubor Buchty a loutky postavil na jeviště své vlastní divadélko, dal dohromady živé zpěváky s loutkami a nechal je provádět různé kousky. Všechny ty žertovné ovečky, lezoucí po okrajích jevišťátka, ptáčkové, či nakonec pramen vody, v nějž se promění zabitý Acis, dodaly představení půvab, humor a nepůsobily nuceně. Také hudební nastudování vedoucí souboru Collegium Marianum Jany Semerádové bylo kvalitní. Upoutalo výrazovými odstíny a potvrdilo, že co do kvality jednotlivých hudebníků a celkové sehranosti se tento ansámbl, letos slavící dvacetiny, dostal na vysokou úroveň.

IDNES, 27. listopadu 2017, Věra Drápelová

 

Hudební stránka jako obvykle aspirovala na dokonalost. Je až neuvěřitelné, jaké energie a jakých efektů byl schopen soubor o pouhých deseti členech. Umělecká vedoucí Jana Semerádová stanula ten večer u dirigentského pultíku, od nějž interpretovala i flétnový part v některých částech opery. Členové souboru se podělili i o různé zvukomalebné nástroje, takže jsme si v jedné scéně mohli vychutnat zvuky lesní fauny za noci a posléze ranní kuropění.

OperaPLUS, 27. 11. 2017, Eva Polívková

 

Šestičlenný vokální soubor byl tentokrát rozšířen o dva německé hosty – Martina Schicketanze (Evangelista; Schicketanzova výslovnost je vzorová – německý text se dal velmi snadno sledovat) a Sebastiana Knebela (varhany). Klementinská Zrcadlová kaple je sakrální prostor. Tak jak byl navržen, byl program na pomezí mezi koncertem a bohoslužbou – nabídl prostor pro poslech i zamyšlení, zklidnění se a soustředění na duchovní obsah jednotlivých děl.

Harmonie online, 4. 4. 2017, Michaela Freemanová

 

Večer působil stylově kompaktně a výrazově natolik britsky, jak si jen lze přát.

Harmonie online, 7. 3. 2017, Michaela Freemanová

 

Koncert sám byl zdrojem tak libých pocitů, že mohl trvat věčně, alespoň pokud jde o publikum. Umělecká vedoucí Jana Semerádová v úvodním slovu prozradila, že soubor letos slaví dvacáté výročí založení a že tedy tento rok budou slavit – jak jinak než hudbou. Až nekonečnou budoucnost by jim člověk přál!

OperaPLUS, 21. 2. 2017, Eva Polívková

2016

Umělecká vedoucí Jana Semerádová volila jako vždy originální dramaturgii a jako vždy měla šťastnou ruku. Telemannovo Magnificat in G uchvátilo posluchače od první noty. Obsazení souboru – smyčce, dvě barokní příčné flétny, dva hoboje, fagot a varhanní positiv – přineslo širokou barevnou i dynamickou škálu. Souhra byla dokonalá, radost z muzicírování všudypřítomná a nakažlivá, hluboké a poetické texty přeložené a přiložené. Ideální podmínky.

OperaPLUS, 30. 12. 2016, Eva Polívková

 

Celkové vystupování souboru působilo velmi příjemně. Již od samého začátku bylo znát jejich vzájemné propojení, které tak při poslechu způsobilo dokonalý plynulý proud hudby. Jednotlivé hlasy spolu vytvářely malebný zvuk, který naplňoval celý prostor kaple. Všichni interpreti také disponovali vynikající výslovností, jež rovněž přispěla k výslednému dojmu.

Natálie Krátká, 02.12.2016

 

Bachova hudba jako by se pro každý koncert stala Sluncem, kolem něhož ve větší či menší vzdálenosti obíhají rozličné planety, či, chcete-li, přímo vesmírem, který dokáže pojmout nekonečné množství galaxií. Dramaturgii dodává této hře světel opět umělecká vedoucí souboru Jana Semerádová, s jejímž výběrem se publikum dostává mnohdy na velmi dobrodružné historické výpravy.

OperaPLUS, 15. 4. 2016, Dina Šnejdarová

 

Soubor Collegium Marianum zní pod vedením Jany Semerádové vždy uměřeně a s neobyčejnou muzikální živostí. Jako sólistka na flétnu má Jana Semerádová navíc charakteristickou noblesu a duchaplnost, nejenže hraje technicky dobře, ale čitelně a zajímavě artikuluje každou frázi. Tento soubor už je dobrá značka, takže na ideálně koncipovaný postní program bylo v kostele Šimona a Judy prakticky vyprodáno.

OperaPLUS, 11. 3. 2016, Jindřich Bálek