Ohlasy v médiích

Dramaturgie koncertů dokáže pod atraktivním titulkem poskládat hudební rarity i známé kusy tak, aby to celé mělo spád a dávalo smysl.

Opera PLUS, 7. března 2019, Dita Hradecká

Koncert sám byl zdrojem tak libých pocitů, že mohl trvat věčně, alespoň pokud jde o publikum.

OperaPLUS, 21. 2. 2017, Eva Polívková

Dramaturgii dodává této hře světel opět umělecká vedoucí souboru Jana Semerádová, s jejímž výběrem se publikum dostává mnohdy na velmi dobrodružné historické výpravy.

Opera PLUS, 15. 4. 2016, Dina Šnejdarová

Umělecká vedoucí Jana Semerádová volila jako vždy originální dramaturgii a jako vždy měla šťastnou ruku.

Opera PLUS, 30. 12. 2016, Eva Polívková

2019

Milý a opravdu vánoční. A se samozřejmostí muzikantsky stoprocentní. Přesně takový byl koncert, který Collegium Marianum v rámci svých pražských Barokních podvečerů umístilo do kostela svatých Šimona a Judy.

KlasikaPlus, 30. 12. 2019, Petr Veber

 

Fenomenální houslistka Lenka Torgensen projevila i dokonalý smysl pro stavbu koncertního programu a schopnost vylovit ty pravé hudební perly dosud nevídané krásy. I když nešlo o novodobé premiéry, výraz „neprávem opomíjené“ byl pro většinu čísel zcela na místě.

Harmonie online, 21. 10. 2019, Eva Polívková

 

Centrální osobností večera byla již zmíněná houslistka (Lenka Torgersen).
Hrála technicky suverénně (skvělá práce obou rukou), citlivě k charakteru často skutečně trochu výstředních kousků, navýsost stylově a k tomu všemu s permanentním citovým zaujetím. Její výkon bych postavil na roveň nejlepším barokním houslistům Evropy.

Harmonie online, 31. března 2019, Luboš Stehlík

 

Píše-li se na webu souboru Collegium Marianum, že Barokní podvečery patří k „nejoriginálnějším hudebním projektům metropole“, není to vychloubání, ale konstatování faktu. Dramaturgie koncertů dokáže pod atraktivním titulkem poskládat hudební rarity i známé kusy tak, aby to celé mělo spád a dávalo smysl. A publikum na to slyší.

OperaPlus, 7. března 2019, Dita Hradecká

 

Koncert měl skvělé parametry v dramaturgii i v interpretaci.
Ozdobou večera byla nejen hra Jany Semerádové, střídající tři různé dobové flétny, ale rozhodujícím způsobem také hlas belgické sopranistky Lore Binon, křišťálově čistý, přesný a příjemný, držící se mimořádně pěkně stylu.

KlasikaPlus.cz, 5. března 2019, Petr Veber

 

Celý večer měl sympatický laskavý humor a velký kus hudební objevnosti, protože ani Kantáta o kávě se nahraje často a ostatní díla už vůbec ne. Všechno skvěle pasovalo dohromady a orchestru Collegium Marianum jako by dodávala ducha a vnitřní soudržnost flétna umělecké vedoucí Jany Semerádové. Bylo to o tom, jak kouzlu kávy podléhají všechny národy, ale každý tomu přece jen dá trochu jiného ducha. A program koncertu byl perfektně vypraven jak dvojjazyčnými texty kantát, tak průvodním textem Jany Frankové.

Harmonie online, 7. března 2019, Jindřich Bálek

 

Barokní podvečery souboru Collegium Marianum sympaticky pokračují ve své programové linii, v níž objevují pro posluchače další a další „zákoutí“ staré hudby a dokážou je dát do zajímavých kontextů. To vše při vytříbené interpretaci.

OperaPlus, 19. března 2019, Helena Havlíková

2018

Dialogus inter Angelos et Pastores, dílo, jakkoli hodnotné, by patrně nepůsobilo jako vyvrcholení celého programu, kdyby mu nebylo tak důmyslně pomoženo. Jednoduché, ale působivé světelné efekty, jevištní pohyb, náznakový tanec, vyvýšení anděla na kazatelnu skutečného kostela, to vše zajistilo vedle pastvy pro uši i pastvu pro oči.

Harmonie online, 30. 12. 2018, Eva Polívková

 

Vyzdvihnu zde především sugestivní výkony flétnistky Jany Semerádové a houslistky Lenky Torgersen, které byly podpořeny citlivou doprovodnou hrou cembalisty Ericha Traxlera a violoncellisty Petra Hamouze.

Harmonie online, 16. 11. 2018, Lucie Hradilová

 

Z koncertu jsem odcházela s přáním mít klíč od tohoto domu francouzské barokní hudby a smět se tam vracet. Věřím, že jsem nebyla v publiku sama a že se ještě v podání Collegia Mariana dočkáme podobných svěžích a obohacujících pohledů do hudební minulosti Francie.

Harmonie online, 11. 10. 2018, Lucie Hradilová

 

Orchestr v jednotně černém oblečení se v průběhu večera přeskupoval jako stíny v odlesku slavnostního ohňostroje a přesouval se po jevišti - vyjma skupiny basso continuo - tak, aby s tanečnicí tvořil vzájemně se ovlivňující symbiotický útvar. Činil tak s elegancí postrádající křiklavou teatrálnost, která by tomuto souboru neslušela a do které se naštěstí nenutí.

Harmonie online, 4. 5. 2018, Dina Šnejdarová

 

Cappella Mariana v prostorách kostela sv. Salvátora v Klášteře sv. Anežky České navodila úchvatným způsobem meditativní plynutí renesanční polyfonní hudby, a to mj. i excelentní intonací. Jejich působivé závěry skladeb v kontrastu s následným tichem nechávaly v člověku příjemně doznít spirituální a povznášející atmosféru, kterou tato hudba v sobě nese.

Harmonie online, 12. 4. 2018, Lucie Hradilová

 

U renomovaného souboru Collegium Marianum se můžete spolehnout, že i méně známí či zapomenutí skladatelé budou uvedeni právem a nezůstanou ve stínu slavnějších jmen.

OperaPlus, 16. 3. 2018, Eva Polívková

2017

Jako vždy objevná dramaturgie namíchala pestrou paletu árií a duetů z kantát i samostatných písní a orchestrálních předeher a meziher převážně tanečního charakteru.

Nebyl by to italský repertoár a nebylo by to Collegium Marianum, kdyby nezařadilo i hravé prvky a nevyužilo herecký potenciál svých členů. Protiváhu k časté oslavě Boha a ještě častější oslavě Panny Marie tvořil svět neapolských rybářů.

OperaPLUS, 29. prosince 2017, Eva Polívková

 

Loutkový soubor Buchty a loutky postavil na jeviště své vlastní divadélko, dal dohromady živé zpěváky s loutkami a nechal je provádět různé kousky. Všechny ty žertovné ovečky, lezoucí po okrajích jevišťátka, ptáčkové, či nakonec pramen vody, v nějž se promění zabitý Acis, dodaly představení půvab, humor a nepůsobily nuceně. Také hudební nastudování vedoucí souboru Collegium Marianum Jany Semerádové bylo kvalitní. Upoutalo výrazovými odstíny a potvrdilo, že co do kvality jednotlivých hudebníků a celkové sehranosti se tento ansámbl, letos slavící dvacetiny, dostal na vysokou úroveň.

IDNES, 27. listopadu 2017, Věra Drápelová

 

Hudební stránka jako obvykle aspirovala na dokonalost. Je až neuvěřitelné, jaké energie a jakých efektů byl schopen soubor o pouhých deseti členech. Umělecká vedoucí Jana Semerádová stanula ten večer u dirigentského pultíku, od nějž interpretovala i flétnový part v některých částech opery. Členové souboru se podělili i o různé zvukomalebné nástroje, takže jsme si v jedné scéně mohli vychutnat zvuky lesní fauny za noci a posléze ranní kuropění.

OperaPLUS, 27. 11. 2017, Eva Polívková

 

Šestičlenný vokální soubor byl tentokrát rozšířen o dva německé hosty – Martina Schicketanze (Evangelista; Schicketanzova výslovnost je vzorová – německý text se dal velmi snadno sledovat) a Sebastiana Knebela (varhany). Klementinská Zrcadlová kaple je sakrální prostor. Tak jak byl navržen, byl program na pomezí mezi koncertem a bohoslužbou – nabídl prostor pro poslech i zamyšlení, zklidnění se a soustředění na duchovní obsah jednotlivých děl.

Harmonie online, 4. 4. 2017, Michaela Freemanová

 

Večer působil stylově kompaktně a výrazově natolik britsky, jak si jen lze přát.

Harmonie online, 7. 3. 2017, Michaela Freemanová

 

Koncert sám byl zdrojem tak libých pocitů, že mohl trvat věčně, alespoň pokud jde o publikum. Umělecká vedoucí Jana Semerádová v úvodním slovu prozradila, že soubor letos slaví dvacáté výročí založení a že tedy tento rok budou slavit – jak jinak než hudbou. Až nekonečnou budoucnost by jim člověk přál!

OperaPLUS, 21. 2. 2017, Eva Polívková

2016

Umělecká vedoucí Jana Semerádová volila jako vždy originální dramaturgii a jako vždy měla šťastnou ruku. Telemannovo Magnificat in G uchvátilo posluchače od první noty. Obsazení souboru – smyčce, dvě barokní příčné flétny, dva hoboje, fagot a varhanní positiv – přineslo širokou barevnou i dynamickou škálu. Souhra byla dokonalá, radost z muzicírování všudypřítomná a nakažlivá, hluboké a poetické texty přeložené a přiložené. Ideální podmínky.

OperaPLUS, 30. 12. 2016, Eva Polívková

 

Celkové vystupování souboru působilo velmi příjemně. Již od samého začátku bylo znát jejich vzájemné propojení, které tak při poslechu způsobilo dokonalý plynulý proud hudby. Jednotlivé hlasy spolu vytvářely malebný zvuk, který naplňoval celý prostor kaple. Všichni interpreti také disponovali vynikající výslovností, jež rovněž přispěla k výslednému dojmu.

Natálie Krátká, 02.12.2016

 

Bachova hudba jako by se pro každý koncert stala Sluncem, kolem něhož ve větší či menší vzdálenosti obíhají rozličné planety, či, chcete-li, přímo vesmírem, který dokáže pojmout nekonečné množství galaxií. Dramaturgii dodává této hře světel opět umělecká vedoucí souboru Jana Semerádová, s jejímž výběrem se publikum dostává mnohdy na velmi dobrodružné historické výpravy.

OperaPLUS, 15. 4. 2016, Dina Šnejdarová

 

Soubor Collegium Marianum zní pod vedením Jany Semerádové vždy uměřeně a s neobyčejnou muzikální živostí. Jako sólistka na flétnu má Jana Semerádová navíc charakteristickou noblesu a duchaplnost, nejenže hraje technicky dobře, ale čitelně a zajímavě artikuluje každou frázi. Tento soubor už je dobrá značka, takže na ideálně koncipovaný postní program bylo v kostele Šimona a Judy prakticky vyprodáno.

OperaPLUS, 11. 3. 2016, Jindřich Bálek

2015

Obojí ve skvostné interpretaci nástrojové sekce Collegia Mariana, s Janou Semerádovou a Lenkou Torgersen v čele. Koncert, na kterém se tradičně podíleli i posluchači, kteří si na závěr se souborem zazpívali barokní vánoční píseň Naše je děťátko, byl velmi příjemný nejen poslechově. Znova potvrdil to, co už delší dobu dokládají programy, které vedle sebe staví české skladatele a jejich současníky – domácí autoři v žádném případě nepatřili ke komponistům provinčním; Sehlingovy skladby v soutěži s díly jeho mnohem proslulejších kolegů stoprocentně obstály.

Harmonie 01/2016, Michaela Freemanová

 

Plný zvuk, čistota projevu a vynalézavost v opakování – to byly kvality přítomné od úvodní skladby po celý koncert. Interpretace Michnových písní o mnoha slokách v archaickém jazyce je tvrdým oříškem, který tito hudebníci hravě rozlouskli. Šli po smyslu textu, neustále překvapovali, v doprovodech i ritornelech si pohráli s instrumentací. Posluchač se mohl vysloveně těšit i na šestou sloku.
[…] Pestrá mozaika zvuků, kreativní interpretace, skvěle vymyšlený program domyšlený a dotažený do posledního detailu. Jednou větou: koncert, o kterém byste si přáli, aby neskončil.

Opera Plus, Eva Polívková, 20. 11. 2015

 

Výsledek byl pozoruhodný: interpretační styl Collegia Mariana má blíž k francouzské eleganci než ke španělské ohnivé zemitosti, která je charakteristická pro soubor La Capilla Real de Madrid. Propojení dvou zároveň různých i kompatibilních pohledů na Bacha dodalo celku večera zvláštní barvitost.

Harmonie 04/2015, Michaela Freemannová

2014

Velkou pozornost si zasloužilo o den dříve provedené Drážďanské nokturno, které do letního refektáře strahovského kláštera přineslo 20. 10. 2015 jako součást svých Barokních podvečerů Collegium Marianum.
Koncert byl tematicky vyvážený a podle očekávání interpretačně brilantní; lze předpokládat, že stejně budou na výši i další části podzimní sezony Barokních večerů. provozovat hudba.

Harmonie 11/2014, Michaela Freemanová

 

2013

Občas člověk opravdu docení, když se hudba provádí v sále, který velikostí a akustickými možnostmi skutečně odpovídá dané hudbě. Tak tomu bylo na středečních Barokních podvečerech, kde barytonista Tomáš Král zpíval za doprovodu theorby a loutny skladby Giulia Cacciniho. Koncert se konal v Clam-Gallasově paláci a opravdu bylo možné se vrátit o několik století zpět. Ale hlavně, zpěvák nemusel na hlas vůbec tlačit, a přesto měl člověk dojem naprosto živého kontaktu. Árie a madrigaly jsou atraktivní italský repertoár z raně barokní doby, kdy skladatelé postupně objevují výrazové možnosti jednohlasu. Ne každý autentický prostor nabídne možnost se tak rychle přesunout v čase. A důležitou roli má samozřejmě kvalita provedení.
Tomáš Král zvolil onu příjemně komorní hlasovou polohu, která mu dovolila velmi svobodně a přirozeně střídat výrazové rejstříky. Pokud jde o texty, většina milostné poezie je o nešťastných láskách, takže se nejčastěji zpívá o slzách, mučení a utrpení lásky. I pro hudbu jako by právě zde bylo více prostoru než v textech radostných a rozverných, které samozřejmě také nechyběly. Stejně jako citově exaltovaný výraz je ale při dnešním provedení důležité zachovat vkus a jistý nadhled. A tohle bylo po všech stránkách inteligentní provedení opřené o příjemně posazený hlas. Nenápadný lesk dodal koncertu i loutnový a theorbový doprovod Jana Krejči a zejména sólová čísla, která hrál. Koncertů je v Praze mnoho, ale těch, které tak elegantně a noblesně zapadají do historických sálů, je méně, než to někdy vypadá. A přišlo publikum, které tohle ví.

Opera Plus, Jindřich Bálek, 8. 12. 2013

 

Mezi svátky, v pátek 28. prosince jsem měl možnost slyšet Collegium Marianum. Tento komorní barokní soubor je pro mě zajímavý v mnoha aspektech. První a nejzřetelnější na tomto souboru je jeho výjimečné složení. Někteří členové souboru jsou totiž vyhlášení sólisté, což nebývá obvyklé. Často totiž v hudebních kruzích můžeme pozorovat jistou snahu dělit hudebníky na hráče komorní a sólové, navíc s dodatkem, že sólisté nedokáží hrát komorní hudbu tak dobře jako hráči komorní. Myslím, že toto neopodstatněné klišé Collegium Marianum vyvrátilo naprosto dokonale. Mezi největší hvězdy patří bezesporu flétnistka Jana Semerádová, houslistka Lenka Torgersen, kontrabasista Ondřej Balcar, cembalista a varhaník Sebastian Knebel a zpěvačky Hana Blažíková a Markéta Cukrová. Tolik špičkových interpretů v jednom komorním uskupení!

http://remy-martin.cz/ Rémy Martin, 6. ledna 2013