Téma

BOEMO SPIRITOSO

22. ročník Barokních podvečerů posluchače seznámí s tvorbou českých skladatelů v kontextu jejich současníků z okolních zemí, ale i vzdálenějších hudebních center. Praha přitahovala nejvýznamnější osobnosti hudebního života zejména v dobách, kdy byla sídlem císařského dvora, či později během důležitých politických událostí. Tou byla třeba korunovace Karla VI. českým králem roku 1723 spjatá s množstvím velkolepých hudebních produkcí. V této době si zde také vydržoval hrabě Václav Morzin kapelu složenou z velmi schopných hudebníků a skladatelů, jejichž tvorba postupně dobývá koncertní pódia. Za její zachování vděčíme sbírkám drážďanské dvorní kapely, dalšího centra s úzkými vazbami na Čechy a zdejší hudebníky. Program přinese posluchačům uvedení neprávem zapomenutých děl, představí publiku i méně známé skladatele a v propojení s mistrovskými kusy, jež si své místo na repertoáru již vydobyly, nabídne širokou paletu hudebního života v Praze a okolních centrech v průběhu 17. a 18. století.