Téma

PIACERI & LAMENTI

V programech 21. ročníku koncertního cyklu Barokní podvečery se bude proplétat bujaré světské veselí a hluboké duchovní rozjímání – dvě neoddělitelné složky lidského životaběhu, charakteristické nejen pro dobu barokní…

 

Těšit se můžete na flétnové dialogy mezi francouzským a italským stylem, hudební rozptýlení à la française či na předního britského tenoristu Charlese Danielse a jeho výsostnou specializaci: písňovou tvorbu anglických autorů od konce 16. až po začátek 18. století.