Téma

STRAVAGANZA

Název 19. ročníku Barokních podvečerů odkazuje na skladby, jež lze charakterizovat jako extravagantní, experimentální, fantaskní nebo programní. Od konce 16. století tak byly označovány skladby různých forem s neobvyklým pojetím melodie, harmonie či rytmu. Nejčastěji se jednalo o imitaci zvuků přírody a zvířat. Označení La stravaganza použil například Vivaldi pro svou sbírku sólových koncertů, v nichž představil novou zvukovost a objevné melodické vedení.

Les plaisirs

Úvodní koncert jarní řady představí „programní“ díla autorů německé a francouzské hudební tradice. Společným motivem většiny skladeb je přitom oslava nejrůznějších požitků a zálib, například v popíjení v 18. století dosud vzácné a málo rozšířené kávy. V  programu s názvem Les plaisirs tak zazní například Kantáta o kávě J. S. Bacha a kantáta Le Caffé Nicolase Berniera či části z programní ouvertury Johanna Bernharda Bacha nazvané Radost a Potěšení.

DETAIL KONCERTU

Bizzaria

Instrumentální hudba 17. století se podobně jako vokální hudba snaží především o vyjádření lidských emocí. Zapojením vysoce sofistikovaných kompozičních prostředků, zvukomalby a rétorických figur vzniká virtuozní repertoár obohacený o improvizační a fantaskní prvky. Koncert v refektáři dominikánského kláštera přinese posluchačům mistrovská houslová díla plná příběhů a virtuozity. Na koncertě zazní hudební skvosty, které se v České republice hrají jen zřídka, například Zpěv skřivana od Alessandra Pogliettiho. Celý koncert uzavře virtuózní sonáta původem českého skladatele Heinricha Ignaze Bibera. Tato unikátní skladba dochovaná v zámecké hudební sbírce v Kroměříži obsahuje řadu strhujících zvukomalebných efektů – od imitace různých zvířat až po pochod mušketýrů.

DETAIL KONCERTU

Vodní hudba

Orchestrální koncert v Letním refektáři Strahovského kláštera je věnován hudebnímu ztvárnění různých podob vodního živlu, a to z pera hvězdné trojice autorů: Georga Philippa Telemanna, Georga Friedricha Händela a Jean-Marie Leclaira.

DETAIL KONCERTU

Image of Melancholy

Jemný a podmanivý hlas Hany Blažíkové rozezní Tereziánský sál Břevnovského kláštera v melancholickém duchu inspirovaném díly básníků Williama Shakespeara a Johna Miltona. Nejen zvuky přírody, ale zejména hnutí duše, byly velkou inspirací pro skladatele nastupujícího a vrcholného baroka, přičemž obsah textu a jeho afekt vyjadřovali typizovanými melodickými a harmonickými postupy. Tento koncert bude věnován především afektu melancholie či smutku a představí anglické autory, jejichž díla patří ke skvostům barokního repertoáru.

DETAIL KONCERTU

Caravaggiova pouť

Vokální koncert Cappelly Mariany sleduje uměleckou a životní pouť snad nejvýznamnějšího manýristického malíře Caravaggia, který svým používáním světla a stínu a vypjatých scén tolik ovlivnil barokní malířství. Program provede posluchače tvorbou italských autorů spjatých s jednotlivými místy Caravaggiovy pouti. Na koncertě zazní mistrovská díla renesanční polyfonie z přelomu 16. a 17. století, tedy doby, kdy se v protikladu k propracované polyfonii rodila hudba nové doby – baroka.

DETAIL KONCERTU

PŘEDNÁŠKA

Děťátko se narodilo

Vánoční koncert přinese program sestavený z písní a kantát německých autorů, jenž doplní písně z českých kancionálů. Na koncertě zazní také chrámové kantáty mistrů této formy: bohatě instrumentovaná kantáta Dietricha Buxtehudeho a neméně skvostná kantáta pro sólový soprán a orchestr od Georga Philippa Telemanna. Program završí méně známý koncert pro flétnu a hoboj Bachova současníka Gottfrieda Heinricha Stölzela, který si zaslouží pozornost posluchačů.

DETAIL KONCERTU