Téma

STRAVAGANZA

Název 19. ročníku Barokních podvečerů odkazuje na skladby, jež lze charakterizovat jako extravagantní, experimentální, fantaskní nebo programní. Od konce 16. století tak byly označovány skladby různých forem s neobvyklým pojetím melodie, harmonie či rytmu. Nejčastěji se jednalo o imitaci zvuků přírody a zvířat. Označení La stravaganza použil například Vivaldi pro svou sbírku sólových koncertů, v nichž představil novou zvukovost a objevné melodické vedení.

Les plaisirs

Úvodní koncert jarní řady představí „programní“ díla autorů německé a francouzské hudební tradice. Společným motivem většiny skladeb je přitom oslava nejrůznějších požitků a zálib, například v popíjení v 18. století dosud vzácné a málo rozšířené kávy. V  programu s názvem Les plaisirs tak zazní například Kantáta o kávě J. S. Bacha a kantáta Le Caffé Nicolase Berniera či části z programní ouvertury Johanna Bernharda Bacha nazvané Radost a Potěšení.

DETAIL KONCERTU

Bizzaria

Instrumentální hudba 17. století se podobně jako vokální hudba snaží především o vyjádření lidských emocí. Zapojením vysoce sofistikovaných kompozičních prostředků, zvukomalby a rétorických figur vzniká virtuozní repertoár obohacený o improvizační a fantaskní prvky. Koncert v refektáři dominikánského kláštera přinese posluchačům mistrovská houslová díla plná příběhů a virtuozity. Na koncertě zazní hudební skvosty, které se v České republice hrají jen zřídka, například Zpěv skřivana od Alessandra Pogliettiho. Celý koncert uzavře virtuózní sonáta původem českého skladatele Heinricha Ignaze Bibera. Tato unikátní skladba dochovaná v zámecké hudební sbírce v Kroměříži obsahuje řadu strhujících zvukomalebných efektů – od imitace různých zvířat až po pochod mušketýrů.

DETAIL KONCERTU

Vodní hudba

Orchestrální koncert v Letním refektáři Strahovského kláštera je věnován hudebnímu ztvárnění různých podob vodního živlu, a to z pera hvězdné trojice autorů: Georga Philippa Telemanna, Georga Friedricha Händela a Jean-Marie Leclaira.

DETAIL KONCERTU