Téma

GRANDI MAESTRI

Dramaturgie 20. ročníku Barokních podvečerů představí tvorbu výrazných osobností italské barokní hudby a jejich vliv na hudební produkci v českých zemích 17. a 18. století. Jubilejní koncertní cyklus nabídne vynikající pěvecká vystoupení, virtuózní i kontemplativní skladby či světové premiéry nově objevených skladeb. Leitmotivem celého ročníku bude dílo věhlasného italského houslisty, houslového pedagoga a skladatele Giuseppa Tartiniho, jehož 250. výročí úmrtí si v roce 2020 připomeneme. Významnou roli v programu 20. ročníku však budou hrát díla Claudia Monteverdiho, Antonia Vivaldiho, Alessandra Scarlattiho, Francesca Maria Veraciniho, Pietra Locatelliho a dalších známých i méně známých italských a českých mistrů.

 

Itálie byla v 17. a 18. století nevyčerpatelnou pokladnicí hudebních stylů i repertoáru a ovlivňovala hudební vývoj v celé Evropě. Nejinak tomu bylo i v českých zemích, kde ještě do skončení vlády císaře Rudolfa II. působili italští skladatelé a hudebníci a italský repertoár byl součástí hudební kultury. Po odchodu císařského dvora do Vídně však české země začaly postrádat hlavní hudební centrum, nicméně přes Vídeň, některé šlechtice a církevní řády měly s italskými zdroji spojení. Mnozí aristokraté se nejen korespondenčně zajímali o italské hudební novinky a udržovali styky s Italy zaměstnanými u císařského dvora ve Vídni a u saského dvora v Drážďanech, ale také zvali osobnosti z Itálie na krátkodobé návštěvy (např. hrabě Kinský hostil Giuseppa Tartiniho, kardinál Schrattenbach Carla Tessariniho, hrabě z Vrtby Antonia Vivaldiho) či méně proslulé italské umělce přímo zaměstnávali. Významná je i role šlechtických kapel, kde italský repertoár dominoval a ovlivnil tak další generace českých skladatelů. V Praze v první polovině 18. století to byla kapela hraběte Morzina, kterou titulárně vedl Antonio Vivaldi a kterou prošlo mnoho výrazných hudebníků jako např. František Jiránek nazývaný „Český Vivaldi“.

Maestro delle Nazioni

Převážně tvorbě Giuseppa Tartiniho a jeho neméně slavného kolegy Antonia Vivaldiho, mistrů sólových instrumentálních koncertů, bude věnován zahajovací koncert v překrásném prostředí Lobkowiczkého paláce. Volba tohoto sálu je více než příznačná, neboť rod Lobkowiczů patřil mezi nejvýznamnější mecenáše hudebníků a velmi aktivní sběratele hudebnin.

DETAIL KONCERTU

Stabat Mater

Koncert představí díla dvou velikánů neapolské operní školy – Alessandra Scarlattiho a Giovanniho Battisty Pergolesiho. Se sólistkami Hanou Blažíkovou a Markétou Cukrovou se můžeme těšit na ojedinělý hudební zážitek.

DETAIL KONCERTU

Mezi Prahou a Padovou

Tematika koncertu je inspirována mezinárodní kariérou jednoho z nejvýznamnějších českých barokních skladatelů, Bohuslava Matěje Černohorského. Na program jsou zařazena díla jeho současníků i žáků, s nimiž se setkal v Praze či během svého působení v Assisi a Padově.

DETAIL KONCERTU

In illo tempore

Cappella Mariana představí vokální hudbu doby „předbarokní“ na přelomu 16. a 17. století. Tehdy byli Habsburkové nejmocnějším panovnickým rodem v Evropě, a Praha se stala sídlem císařského dvora, jakož i význačným centrem vědy i umění, kde zněla ta nejlepší hudba skladatelů italských i nizozemských.

DETAIL KONCERTU

L´Arte del Violino

Minuciéznost komorní hry a houslovou, jakož i flétnovou virtuozitu nabídne koncert v krásném prostředí barokního refektáře kláštera dominikánů na Starém Městě. Nejvýznačnější virtuosové houslové hry doby pozdního baroka pocházeli z Itálie. Byli oceňováni doma i v zahraničí a nevyhýbali se na svých cestách ani Praze.

DETAIL KONCERTU

Svatá noc

Hudbu pro vánoční čas nabídne návštěvníkům tradiční prosincový koncert v kostele sv. Šimona a Judy. Posluchači se budou moci nechat okouzlit prostou krásou českých barokních písní ze sbírek Adama Václava Michny z Otradovic a Václava Karla Holana Rovenského a ohromit bravurní hudbou italské provenience.

DETAIL KONCERTU