Aktuální informace k návštěvě koncertů

Vážení a milí posluchači,
 
zdraví a bezpečí všech návštěvníků i umělců vystupující na Barokních podvečerech je pro nás prioritou. Návštěvník je povinen dodržovat mimořádná opatření přímo související s aktuální epidemiologickou situací a postupovat dle pokynů pořadatele. Předem děkujeme za pochopení.
 
Mimořádná opatření platná ke dni 8. června 2021:
 
Návštěvníci se musí u vstupu prokázat písemným nebo elektronickým potvrzením, že splňují jednu z těchto podmínek:

 

  • 23.–90. den po 1. dávce očkování, pokud nebyla aplikována 2. dávka (dvoudávkové schéma)
  • 23. den až 9 měsíců po 1. dávce očkování, pokud byla aplikována 2. dávka (dvoudávkové schéma)
  • 15. den až 9 měsíců po dávce očkovací látky (jednodávkové schéma)
  • od prodělání onemocnění COVID-19 neuplynulo více než 180 dní (od prvního pozitivního testu)
  • potvrzení o negativním antigenním testu určeném pro sebetestování, poskytnutém zaměstnavatelem, od jehož provedení neuplynulo více než 72 hodin (lze doložit potvrzením od zaměstnavatele i čestným prohlášením)
  • potvrzení o negativním antigenním testu určeném pro sebetestování, poskytnutém školou nebo školským zařízením, od jehož provedení neuplynulo více než 72 hodin (lze doložit potvrzením školy nebo školského zařízení i čestným prohlášením zákonného zástupce žáků nebo studentů)
  • potvrzení o negativním POC antigenním testu, od jehož provedení neuplynulo více než 72 hodin, nebo negativním PCR testu, od jehož provedení neuplynulo více než 7 dní (u dětí do 6 let není testování požadováno)
    POC antigenní test je antigenní test, který byl proveden na veřejném odběrovém místě, nebo jiném místě, které k tomuto úkonu má licenci a následně byl na tomto místě i vyhodnocen.
  • negativní antigenní test pro sebetestování, provedený v místě konání koncertu

 
Vstup a pobyt v prostorách konání akce je možný pouze s respirátorem, a to po celou dobu konání akce. Nemáte-li při sobě respirátor anebo přejete-li si obdržet nový, obraťte se na pořadatele nebo zdravotnický dozor.

 

Děkujeme Vám!