Aktuální informace k návštěvě koncertů

Vážení a milí posluchači,

 

zdraví a bezpečí všech návštěvníků i umělců vystupujících na Barokních podvečerech je pro nás prioritou.

 

Návštěvník je povinen dodržovat mimořádná opatření přímo související s aktuální epidemiologickou situací a postupovat dle pokynů pořadatele.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Organizační tým

Mimořádná opatření platná ke dni 14. března 2022:

 

Počet přítomných diváků není omezen.

Diváci již nemusí mít nasazený respirátor ani roušku.