Dolcezza e bravura

Georg Philipp Telemann, Johann Adolph Hasse,
Antonín Reichenauer, František Jiránek

Středa 02. 11. 2022 | 18.30 Břevnovský klášter, Tereziánský sál
Markétská 1, Praha 6
18.30–20.30
s přestávkou

Program

Johann Adolph Hasse (1699–1783)

Koncert h moll op. 3/X

 

Johann Joachim Quantz (1697–1773)

Triová sonáta g moll

 

Martin Blochwitz /
Johann Joachim Quantz
Suite Imaginaire e moll

 

Antonín Reichenauer (1696–1730)

Koncert D dur

 

přestávka

 

Georg Philipp Telemann (1681–1767)

Sonata à 4 z Tafelmusik, TWV 43:e2

 

František Jiránek (1698–1778)

Sonáta F dur

 

Georg Philipp Telemann (1681–1767)

Flétnový koncert G dur, TWV 51:AnhG1

Anotace

Tereziánský sál Břevnovského kláštera rozezní virtuózní instrumentální hudba pražských skladatelů a jejich současníků z německých zemí. Přiblíží publiku vysokou úroveň hudební tvorby v první třetině 18. století. V Praze měl tehdy svoji kapelu hrabě Morzin, pro nějž komponoval slavný Antonio Vivaldi. Morzinovi hudebníci, kteří byli sami zdatnými skladateli, se výrazně zapojili do hudebního života města. Díla Františka Jiránka a Antonína Reichenauera si v posledních letech získávají cestu na koncertní pódia a mají své plnohodnotné místo mezi díly svých slavných současníků – Johanna Adolpha Hasseho, Johanna Joachima Quantze či Georga Philippa Telemanna. 

Umělci

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí
Lenka Torgersen, Vojtěch Semerád – barokní housle
Hana Fleková
– barokní violoncello
Jan Krejča – teorba
Filip Hrubý – cembalo

Koncertní sály

Břevnovský klášter, Tereziánský sál

Markétská 1, Praha 6

Ukázat na mapě