Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 

Tímto udělujete souhlas Nadaci Collegium Marianum při Společenství Týnské školy Panny Marie v Praze sídlem Vodičkova 700/32, 110 00, Praha 1 – Nové Město, IČ: 44850981, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 

jméno a příjmení
e-mail
adresa bydliště
telefonní číslo

 

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem realizace členství v klubu Collegium! Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let. Správce může tyto kontakty využít také k zasílání marketingového sdělení o své činnosti, o koncertech MHF Letní slavnosti staré hudby a o cyklu koncertů Barokní podvečery.

 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@collegiummarianum.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

 

Nadace Collegium Marianum při Společenství Týnské školy Panny Marie v Praze je spolupořadatelem MHF Letní slavnosti staré hudby.

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.