Caravaggio

Přednáška o životě a díle iniciátora „ordo novus“ malířství barokní doby

Čtvrtek 21. 11. 2019 | 18.00-19.00

Klášter dominikánů, Barokní refektář
Jilská 5, Praha 1, 110 00

Hovořit s obrazovým doprovodem bude prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D., Univerzita Karlova

Vstup zdarma na základě povinné registrace.

Caravaggio (Michelangelo Merisi) (Italian, Milan or Caravaggio 1571–1610 Porto Ercole)
The Musicians, ca. 1595
Oil on canvas; 36 1/4 x 46 5/8 in. (92.1 x 118.4 cm)
The Metropolitan Museum of Art, New York, Rogers Fund, 1952 (52.81)
http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/435844

Přednášející

Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.

Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. vystudoval doktorské studium dějin výtvarných umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. V letech 1981–2001 pracoval v Národní galerii v Praze jako kurátor italského, francouzského a španělského malířství, pak ředitel Sbírky starého umění a generální ředitel Národní galerie v Praze. Přednášel na DAMU dějiny umění. Spoluzakládal a vedl Arcidiecézní muzeum Olomouc v Muzeu umění Olomouc.

 

Od roku 1998 přednáší na Katedře dějin umění Filozofické fakulty UP, kterou v letech 2001–2014 vedl a kde byl proděkanem pro vědu a prorektorem pro mezinárodní vztahy, a od roku 2004 na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

 

Byl a je členem řady vědeckých, redakčních, akvizičních a oborových rad a společností. Vědecky publikuje především v článcích a knihách, věnovaných dějinám malířství 16.–18. století v Itálii, za což mu prezident Italské republiky udělil titul Rytíř Důstojník Řádu Za zásluhy Italské republiky. Na zahraničních univerzitách a v muzeích přednášel v Paříži, Římě, Florencii, Turíně, Terstu, Madridu, Vídni, Athénách, Rethymnu, La Vallettě, Varšavě, Budapešti, Bratislavě, Wittenbergu, Johannesburgu a Hongkongu.

 

Je autorem a kurátorem četných výstav, například: Musica picta. Hudba v malířství 15.–18. století, NG 1984; Zlatý věk neapolského malířství, NG ve spolupráci s Museo di Capodimonte, Neapol, Belveder 1985; Od Correggia ke Crespimu – Malířství l6.–l8. století v Emilii a Romagni, NG ve spolupráci s Pinacoteca Nazionale Bologna, 1991; Reniana – Guido Reni 1575–1642, NG 1992; Mezi erupcí a morem – Malířství v Neapoli 1631–1656, NG, Jízdárna Pražského hradu 1995–1996; Benátčané – Malířství 17. a 18. století z českých a moravských sbírek, NG, Jízdárna Pražského hradu 1996; Tesori di Praga – La pittura veneta del ´600 e del ´700 dalle collezioni nella Repubblica Ceca, Terst, Castello di Miramare 1996; Florenťané – Umění z doby medicejských velkovévodů, NG, Valdštejnská jízdárna 2002.

 

Od roku 2014 přednáší pro veřejnost v Městské knihovně v Praze o světových malířských osobnostech od středověku po současnost ve svém autorském cyklu Umělec a člověk.

Anotace

Michelangelo Merisi zv. Caravaggio přinesl na přelomu 16. a 17. století do malířství nový řád, vycházející z věrného zachycení okolní skutečnosti, kterou přenesl do starozákonních, novozákonních a hagiografických scén. Jeho nové využití světla a stínu, suverénní kreslířské schopnosti a dokonalá malířská iluze materiálního světa i spirituálních dějů jej postavily do čela uměleckého dění barokní doby.

Přednáška se koná ve spolupráci s Dominikánská 8, místo vzdělání a kultury při kostele sv. Jiljí v Praze