Mezi Prahou a Padovou

Bohuslav Matěj Černohorský a jeho čeští a italští následovníci

Středa 16. 09. 2020 | 19.30 Strahovský klášter, Letní refektář
Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

Program

František Ignác Antonín Tůma (1704–1774)
Partita d moll

 

Bohuslav Matěj Černohorský (1684–1742)
Regina coeli
 
Giuseppe Tartini (1692–1770)
Triosonata G dur

 

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Gloria (Laudate pueri, RV 601)
 
Koncert e moll, RV 431
 
přestávka
 
Jan Josef Ignác Brentner (1689–1742)
Koncert d moll
(Horae pomeridianae, op. 4/2, Praha 1720)

 

Antonio Lotti (1667–1740) /
Jan Dismas Zelenka (1679–1745)
Domine Deus
(Missa Sapientiae, Drážďany 1730)
 
Giovanni Benedetto Platti (1697–1763)
Triosonáta A dur

 

Jan Dismas Zelenka (1679–1745)
En, duplo sole Czechia
(Sub olea pacis et palma virtutis, ZWV 175, Praha 1723)

 

Předpokládaný konec koncertu ve 21.15.

Anotace

Tematika koncertu je inspirována mezinárodní kariérou jednoho z nejvýznamnějších českých barokních skladatelů, Bohuslava Matěje Černohorského. Na program jsou zařazena díla jeho současníků i žáků, s nimiž se setkal v Praze či během svého působení v Assisi a Padově.

 

V úvodu koncertu zazní jeho Regina coeli, v němž se odráží poznání benátského hudebního života, včetně tvorby Antonia Vivaldiho. Právě árie z Vivaldiho propracovaného zhudebnění žalmu Laudate pueri Dominum zazní jako další vokální číslo programu. Tento žalm zkomponoval Vivaldi zřejmě pro drážďanský dvůr, kde se skladba dochovala. S tímto městem je spjat i další autor večera, Jan Dismas Zelenka, přezdívaný „český Bach“. Vazby mezi Drážďanami a Prahou byly v první polovině 18. století poměrně živé, a to nejen s ohledem na pohyb hudebníků, ale také na šíření jejich děl. V dějinách hudební Prahy byl výjimečným rok 1723, kdy se sem u příležitosti oslav korunovace Karla VI. českým králem sjeli hudebníci z celé Evropy. Místní hudebníci, mezi nimiž nelze opomenout Františka Ignáce Antonína Tůmu či Jana Josefa Ignáce Brentnera, tak mohli měřit své síly s mistry v oboru.

Umělci

COLLEGIUM MARIANUM
Lenka Torgersen, Vojtěch Semerád – barokní housle
Andreas Torgersen – barokní viola
Jana Semerádová – flauto traverso
Hana Fleková – barokní violoncello
Jan Krejča – teorba
Matyáš Berdych – kontrabas
Marek Čermák – cembalo

Koncertní sály

Strahovský klášter, Letní refektář

Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

Ukázat na mapě

Partneři koncertu

Koncert se koná s laskavou podporou Královské kanonie premonstrátů na Strahově.