Strahovský klášter, Letní refektář

Popis

Monumentální jídelní sál s bohatou obrazovou výzdobou je typickým příkladem klášterního letního refektáře z období baroka. Refektář z roku 1691 projektoval burgundský architekt Jan Baptista Mathey z popudu opata Víta Seipela. Sál prostupuje dvě podlaží konventní budovy, vysoká okna v přízemní části a oválná okna v ose nad nimi jsou obrácena směrem na jih, do konventní zahrady. Po obvodu stěn je portrétní galerie obrazů z konce 17. století s významnými osobnostmi strahovského kláštera. Na stěně je zavěšeno lektorium, používané pro čtení v průběhu jídla. Tato visutá kazatelna je zhotovena z dubového dřeva a zdobená bohatě vyřezávanými řezbami v barvě slonové kosti. Vedle řady akantů, kytic, ale i ženských polopostav a andílků je zde v reliéfním poprsí sv. Norberta, zakladatele řádu premonstrátů. Socha tohoto světce s monstrancí a s patriarchálním křížem zdobí také vrchol baldachýnu kazatelny. Na čelní straně baldachýnu je malovaný znak opata Seipela.
 
V letech 1728–1731 vyzdobil klenbu letního refektáře freskou strahovský řeholník a malíř Siard Nosecký (1693–1753). Malba po celé ploše klenby představuje „Nebeskou hostinu spravedlivých s Kristem jako hostitelem“. Námětem je citát z evangelia svatého Lukáše (Lk 12,37) a je zde zobrazeno celkem 148 postav. Pod touto ústřední scénou jsou po delších stranách mezi oválnými okny scény ze života Kristova (medailony v okrových tónech), nad oválnými okny pak symboly zvěrokruhu (v zelených tónech). Nad oválnými okny kratších stěn naleznete rovněž alegorie čtyř ročních dob.

Částečně převzato z www.strahovskyklaster.cz.

Adresa

Strahovský klášter, Letní refektář

Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1