Quinta essentia

Pocta franko-vlámské polyfonii a 500. výročí úmrtí Pierre de la Rue

Úterý 10. 04. 2018 | 19.30 Klášter sv. Anežky České
Anežská 12, Praha 1, 110 00

Program

Josquin des Prez (1450 až 1455 – 1521)
Nymphes des bois – La Déploration sur la mort de Johannes Ockeghem /
Lesní žínky – Nářek nad smrtí Johannese Ockeghema
(chanson-motet z Le VIIième livre des chansons à cincq et six parties, Tielman Susato, Anvers 1545)

Pierre de la Rue (cca 1452 – 1518)
Missa de Sancta Cruce (Austrian National Library, Mus. 15496)

Fors seulement (chanson, Austrian National Library, Mus. 18746)

Alexander Agricola (1445/46–1506)
Je n’ay dueil (chanson, British Museum London, MS Royal 20A XVI)

Pierre de la Rue
Doleo super te (motet z Chansonnier of Marguerite of Austria, Brusel, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 228)

Nicolas Gombert (cca 1495 – cca 1560)
Mille regretz (chanson z Selectissimae necnon familiarissimae contiones, Augsburg, Friesstein, 1540)

Josquin des Prez
Stabat Mater dolorosa („Si placet“ pars, motet, Rokycanská hudební sbírka ROk A V 22)

Anotace

Cappella Mariana: Skvostná pocta vlámské polyfonii a Pierru de la Rue
Harmonie online, 12. 4. 2018, Lucie Hradilová

 

Cappella Mariana v prostorách kostela sv. Salvátora v Klášteře sv. Anežky České navodila úchvatným způsobem meditativní plynutí renesanční polyfonní hudby, a to mj. i excelentní intonací. Jejich působivé závěry skladeb v kontrastu s následným tichem nechávaly v člověku příjemně doznít spirituální a povznášející atmosféru, kterou tato hudba v sobě nese. A tak byl závěrečný aplaus publika velmi vřelý a členové souboru poté ještě zopakovali Gombertův chanson Mille regretz. Nezbývá, než jim poblahopřát k výjimečnému koncertu a popřát, ať se podpora, kterou pro své exkluzivní projekty potřebují, stává u těch, kteří podpořit mohou, samozřejmostí. Zcela si ji zaslouží.

Umělci

Vojtěch Semerád – umělecký vedoucí, tenor
Hana Blažíková, Barbora Kabátková – soprán
Tomáš Lajtkep – tenor
Lieven Termont – baryton
Jaromír Nosek – bas

Koncertní sály

Klášter sv. Anežky České

Anežská 12, Praha 1, 110 00

Ukázat na mapě