Klášter dominikánů, Barokní refektář

Popis

Barokní refektář se nachází v klášterním areálu pražských dominikánů mezi ulicemi Husovou, Jilskou a Jalovcovou na Starém Městě pražském. Velký barokní refektář vznikl na sklonku sedmnáctého století jako hlavní reprezentativní sál nejvýznamnějšího dominikánského kláštera v českých zemích. Dnešní podobu získal sál po raně barokní přestavbě, za jejíhož autora považujeme Carla Luraga. Bohatou štukovou dekoraci zdí a klenby doplňuje téměř padesát maleb rozdělených do několika cyklů různého obsahu i formátu. Umělecká výzdoba sálu byla pravděpodobně dokončena před rokem 1712. Vzhledem k převažující funkci sálu jako jídelny byly nejvýznamnější plochy vyhrazeny zobrazením „hostin“.

 

Střed klenby zaujímá monumentální scéna Svatba v Káně Galilejské, zachycující okamžik, kdy služebníci naplňují nádoby vodou, kterou Ježíš na přání své matky proměňuje ve víno. Sousedící malby Svatý Jiljí napájí raněnou laň a Sv. Dominik s bratry obsluhováni anděly byly inspirovány legendami patrona konventu a zakladatele řádu. Rovněž „hodovní“ scény v čele sálu vycházejí z evangelií a dominikánských legend.

 

V okenních výklencích se nachází série osmnácti podobizen světců a blahoslavených, jejichž posláním je manifestace duchovního významu dominikánského řádu (sv. Tomáš Akvinský, sv. Vincenc Ferrerský, sv. Kateřina Sienská a další). Námětem zbývajících maleb jsou podobenství a citáty vesměs biblického původu. Součástí maleb jsou také nenápadné znaky patronů z řad šlechty i církevních hodnostářů, kteří spolufinancovali výzdobu refektáře.

 

Historické prostředí refektáře a celého areálu kláštera láká i filmaře. Natáčely se zde např. scény slavný film Amadeus režiséra Miloše Formana.

 

Převzato z www.refektar.cz

Adresa

Klášter dominikánů, Barokní refektář

Jilská 5, Praha 1, 110 00