kostel Matky Boží před Týnem

Popis

Týnský chrám, též kostel Matky Boží před Týnem, je hlavním chrámem Starého Města a jedním z nejvýznamnějších pražských kostelů. Svým názvem připomíná ohrazený (čili otýněný) dvůr zvaný Týn či Ungelt mezi dnešními ulicemi Týnskou, Štupartskou a Malou Štupartskou, kam nejpozději od 12. století směřovali cizí kupci se svým drahocenným zbožím; po zaplacení poplatku (ungeldu) zde požívali ochrany samotného krále. Byla zde skladiště zboží, stáje, pohodlná obydlí i špitál s románským kostelíkem Panny Marie. Právě na místě týnského kostelíku byla ve třetí čtvrtině 14. století započata stavba velkolepé vrcholně gotické trojlodní baziliky.

 

Chrám byl přístupný třemi gotickými portály: hlavní (západní) vede budovou Týnské školy na Staroměstské náměstí, jižní ústí u Týnské fary do Celetné ulice a severní do Týnské ulice. Bohatě sochařsky pojednaný severní portál s reliéfem Utrpení Kristova, patří k nejcennějším gotickým památkám celých Čech. Vynikající je i gotické zdobené průčelní okno o výšce 28 m a kružby oken hlavní lodi.

 

Vnitřní zařízení chrámu je převážně barokní. K pozůstatkům gotické výbavy patří cínová křtitelnice z roku 1414 (nejstarší v Praze), kamenná kazatelna, dvě lavičky s konzolami ve tvaru korunovaných hlav a zejména pozdně gotický baldachýn od Matěje Rejska z roku 1493, původně umístěný nad hrobem biskupa Augustina Luciana z Mirandoly. Mimořádnými díly jsou i gotické plastiky Madony s Ježíškem z doby kolem roku 1420 a Kalvárie z počátku 15. století (snad jsou díly téhož autora). Chrámové varhany z roku 1673 jsou nejstarší v Praze. V kostele se nachází cenný soubor středověkých, renesančních i barokních náhrobků, z nichž nejznámější je náhrobek dánského hvězdáře Tychona de Brahe.

Adresa

kostel Matky Boží před Týnem

Staroměstské náměstí, Staré Město