kostel sv. Šimona a Judy

Popis

Severně od Staroměstského náměstí, nedaleko vltavského břehu se nachází kostel sv. Šimona a Judy. Patrocinium těchto dvou světců je v českých zemích poměrně vzácné – v Praze nese jejich jméno jen a pouze jednolodní barokní stavba na rohu ulic Dušní a U Milosrdných. Apoštolové Šimon Zélóta (Horlivec) a Juda Tadeáš společně hlásali evangelium v severní Africe, Arménii a Persii a jak se dá u světců raného křesťanství předpokládat, čekala je mučednická smrt. Tu si můžeme živě představit díky jejich atributům – v případě Šimona je to kříž a pila, u Judy kyj či sekera.

 

Kaple zde byla zbudována současně se založením špitálu (jistě před rokem 1354) jako jeho nezbytná součást. Nesvětil ji přitom nikdo méně významný než pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Kaple se postupně dočkala přestaveb a rozšíření, ale především přešla do správy jednoty bratrské. Do roku 1620 představovala významné ideově nekatolické středisko, které svým významem silně konkurovalo svatovítské katedrále. Bitva na Bílé hoře však učinila zdejšímu působení českých bratrů rychlý konec. Ferdinand II. věnoval kostel i s přilehlým špitálem řádu Milosrdných bratří (k obdarování příhodně využil vánoční svátky roku 1620). O důležitosti a vlivu nedávné nekatolické bašty svědčí i skutečnost, že mniši kostel museli v roce 1632 znovu vysvětit.

 

Nejrozsáhlejšími architektonickými úpravami stavba prošla o sto let později. Vrcholné baroko opatřilo kostelní prostory bohatou vnitřní výzdobou – několika oltáři, sochami, kazatelnou, iluzivními malbami a intarziemi. Své umění zde realizoval také sochař Ferdinand Maxmilián Brokoff a malíři Josef Hager a Václav Vavřinec Reiner, který je autorem hlavního oltářního obrazu. Na kůru stojí vzácné restaurované varhany Andrease Wambetssera s výtečným autentickým zvukem, na které hráli i obě nejvýraznější osobnosti dějin rakouské hudby – Wolfgang Amadeus Mozart a Joseph Haydn.

 

Komunistický režim donutil milosrdné bratry opustit špitál, konvent i kostel. Ihned po sametové revoluci však Hospitálský řád sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří zažádal o navrácení majetku. V současné době kostel sv. Šimona a Judy, upravený na koncertní sál, spravuje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Během důkladné rekonstrukce v devadesátých letech 20. století byl v severní lodi nalezen vzácný numismatický poklad – 350 stříbrných mincí z období vlády Jiřího z Poděbrad a Maxmiliána II.

 

Kostelem sv. Šimona a Judy kráčely dějiny. Procházely tudy významné osobnosti uměleckého, kulturního i politického života, ale i prostí věřící, zdraví i nemocní prosebníci, katolíci i nekatolíci. Bývalý kostel a dnes koncertní sál s jedinečnou akustikou dýchá na posluchače zcela neobyčejnou duchovní atmosférou dějinných přemetů.

Adresa

kostel sv. Šimona a Judy

Dušní/U Milosrdných, Praha 1 - Staré Město