Ledeburská zahrada

Popis

Ledeburská zahrada je pražská historická zahrada, kterou nechal vybudovat Jan Václav z Kolowrat v roce 1665. Zahrada byla později pojmenována po hraběti Adolfovi z Ledebouru, který získal přilehlý palác v roce 1852. Na přelomu 17. a 18. století byla zahrada přestavěna, v parteru zahrady tehdy byla postavena poměrně rozsáhlá sala terrena. Její autorství je sporné, byla přisuzována Giovanni Santinimu, Giovanni Battistovi Alliprandimu či Františku Maxmiliánovi Kaňkovi. Cenná malířská výzdoba sala terreny pochází asi z roku 1730 a jejím autorem je Václav Vavřinec Reiner. Naproti ní je umístěna bohatě členěná stěna s rozbíhajícím se schodištěm, jehož levé křídlo vede na horní zahradní terasy. V nice uprostřed stojí socha Herkula zápasícího s Kerberem, uprostřed terasy se nalézá fontána. Voda do ní byla původně přivedena až z kašny na Pražském hradě. Symetricky řazené terasy spojuje schodiště. Na vrcholu hlavní osy zahrady stojí otevřený pětiboký pavilón, který tvoří výraznou dominantu.

Zahrada postupně chátrala. S rekonstrukcí zahrady se začalo až v roce 1990. Společně s Malou Pálffyovskou zahradou byla otevřena pro veřejnost v roce 1995. Od roku 1993 je správcem zahrad Národní památkový ústav.

Adresa

Ledeburská zahrada

Zahrady pod Pražským hradem, Valdštejnská 14, Praha 1