Barokní podvečery

Barokní podvečery

14. cyklus koncertů staré hudby

Porta Bohemica

neviditelny text

Barokní podvečery navozují původní atmosféru hudebních setkání pražské uměnímilovné společnosti počátku 18. století s cílem poodhalit nové souvislosti ve světovém repertoáru barokní hudby včetně prezentace dosud neuváděných děl. Dramaturgie čtrnáctého ročníku Barokních podvečerů se zaměří na výročí tří českých skladatelů (jarní řada) a na hudební život tří evropských metropolí baroka (podzimní řada). Cílem je představit díla českých autorů ve světle jejich nejslavnějších současníků a doložit tak výjimečnost těchto autorů v kontextu vývoje hudby 17. a 18. století.
Jarní řada bude poctou třem českým skladatelům, jejichž několikanásobné výročí si v roce 2014 připomeneme. Trojici Františků (František Ignác Antonín Tůma, František Xaver Richter, Heinrich Ignaz Franz Biber) spojuje podobný osud – narodili se v Čechách, kde získali hudební vzdělání, ve službách české šlechty však nezůstali dlouho a největšího uznání se jim dostalo za hranicemi Českého království. Tůmovo Stabat Mater vyniká nápady a mistrovským využitím kontrapunktu, Richter je považován za zakladatele formy smyčcového kvartetu a jeho velká díla obdivoval sám Mozart. Sláva Biberova houslového mistrovství se rozšířila do celé Evropy.

neviditelny text

Program jednotlivých koncertů naleznete zde.