Barokní podvečery

Barokní podvečery

15. cyklus koncertů staré hudby

Šlechtic mezi nebem a zemí

24. 3. – 28. 12. 2015

neviditelny text

Collegium Marianum, špičkové těleso v oblasti interpretace staré hudby, otevírá letos již 15. sezonu úspěšného koncertního cyklu Barokní podvečery. Uměleckým garantem koncertů je fenomenální hráčka na barokní příčnou flétnu, muzikoložka a umělecká vedoucí souboru Jana Semerádová. Tematicky zaměřená dramaturgie a úzká návaznost na architektonické památky Prahy řadí cyklus k nejoriginálnějším hudebním projektům metropole. Koncerty se konají v sálech, které stylově i akusticky odpovídají charakteru uváděné historické hudby. Program cyklu nabízí známé i dosud málo uváděné hudební skvosty minulosti, a to ve špičkové interpretaci na dobové nástroje.

Program jednotlivých koncertů naleznete zde

neviditelny text