Barokní podvečery

Barokní podvečery

17. cyklus koncertů staré hudby

20. 2. – 28. 12. 2017

 

Zpívající zeměpis

Kdybychom v době barokní cestovali po evropských zemích, všimli bychom si, že měly v tom čase mnoho společného, a přesto se každá z nich vyznačovala řadou nezaměnitelných rysů. Z Itálie zbytek Evropy přebíral nejvíce uměleckých podnětů, ať už šlo o základní orientaci barokní expresivní estetiky, nebo o nové hudební formy, či o samotné hudebníky. Naproti tomu z Francie, reprezentované Versailles, se nikomu jinam nechtělo a jen několik francouzských hobojistů se dalo zlákat vysokými honoráři u saského dvorního orchestru v Drážďanech. Ještě méně hudby přebírala kontinentální Evropa z Anglie – snad i proto, že angličtí hudebníci málokdy cestovali.

 

PROGRAM