Barokní podvečery

Barokní podvečery

14. cyklus koncertů staré hudby

Porta Bohemica

neviditelny text

Barokní podvečery navozují původní atmosféru hudebních setkání pražské uměnímilovné společnosti počátku 18. století s cílem poodhalit nové souvislosti ve světovém repertoáru barokní hudby včetně prezentace dosud neuváděných děl. Dramaturgie čtrnáctého ročníku Barokních podvečerů se zaměří na výročí tří českých skladatelů (jarní řada) a na hudební život tří evropských metropolí baroka (podzimní řada). Cílem je představit díla českých autorů ve světle jejich nejslavnějších současníků a doložit tak výjimečnost těchto autorů v kontextu vývoje hudby 17. a 18. století.

neviditelny text

Program jednotlivých koncertů naleznete zde.