Barokní podvečery

Barokní podvečery

14. cyklus koncertů staré hudby

Porta Bohemica

neviditelny text

Barokní podvečery navozují původní atmosféru hudebních setkání pražské uměnímilovné společnosti počátku 18. století s cílem poodhalit nové souvislosti ve světovém repertoáru barokní hudby včetně prezentace dosud neuváděných děl. Dramaturgie čtrnáctého ročníku Barokních podvečerů představí díla českých autorů ve světle jejich nejslavnějších současníků a doloží tak výjimečnost těchto autorů v kontextu vývoje hudby 17. a 18. století.

neviditelny text

Program jednotlivých koncertů naleznete zde.