Barokní podvečery

Barokní podvečery

16. cyklus koncertů staré hudby

8. 3. – 29. 12. 2016


PROGRAM

Collegium Marianum, špičkové těleso v oblasti interpretace staré hudby, otevírá 16. sezonu úspěšného koncertního cyklu Barokní podvečery. Uměleckým garantem koncertů je fenomenální hráčka na barokní příčnou flétnu, muzikoložka a umělecká vedoucí souboru Jana Semerádová. Tematicky zaměřená dramaturgie a úzká návaznost na architektonické památky Prahy řadí cyklus k nejoriginálnějším hudebním projektům metropole. Koncerty se konají v sálech, které stylově i akusticky odpovídají charakteru uváděné historické hudby. Program cyklu nabízí známé i dosud málo uváděné hudební skvosty minulosti, a to ve špičkové interpretaci na dobové nástroje.